Mini-tentoonstelling

28 februari t/m 20 oktober 2019

Onderzoek van een nederzettingsheuvel in de Jordaanvallei

In de zaal van de vaste tentoonstelling Nederlanders en het oude Nabije Oosten was de mini-tentoonstelling Tell Damiyah te zien. Samen met de Jordaanse Yarmouk University doet het Rijksmuseum van Oudheden ieder jaar archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de nederzettingsheuvel Tell Damiyah in Jordanië. Aan de hand van objecten en beeldmateriaal vertelde deze mini-expositie het verhaal over de vindplaats en het onderzoek op Tell Damiyah.

Nederzettingsheuvel uit de IJzertijd

De kleine nederzettingsheuvel Tell Damiyah ligt in de Jordaanvallei, ver onder de zeespiegel. Sinds 2012 wordt er door archeologen onderzoek gedaan. In de tussenliggende jaren zijn de onderzoekers veel te weten gekomen over de plek. Zo is gebleken dat er al sinds de Bronstijd (ca. 1400 v.Chr.) mensen woonden. Ruim duizend jaar, tot aan het eind van de IJzertijd, zijn er mensen op deze plaats blijven wonen, ondanks aardbevingen, verwoestingen en klimaatschommelingen.

Ingestort heiligdom

Een spectaculaire ontdekking van de archeologen waren de resten van een groot heiligdom. Het complex is rond 700 v.Chr. door een brand volledig ingestort, waardoor veel religieuze voorwerpen onder het puin bewaard zijn gebleven. Zegels en aardewerk uit Mesopotamië, Fenicisch aardewerk, scarabeeën uit Egypte en beeldjes uit Cyprus tonen aan dat Tell Damiyah voor mensen in de wijde omtrek een belangrijke plek was.

Jordanië XRF onderzoek grondlagen Tell Damiyah

Jordanië Tell Damiyah 2018

Beeldjes heiligdom Tell_Damiyah

Twee beeldjes die zijn gevonden op Tell Damiyah.