Mini-tentoonstelling

21 maart t/m 15 juni 2022

21 zilveren munten en één van brons

Munten met keizers en keizerinnen

Op 15 januari 2022 vond detectorzoeker Han Maksymiak in de buurt van de Zuid-Hollandse plaats Hazerswoude een Romeinse muntschat. De schat bestaat uit 21 zilveren munten, een bronzen munt en een mantelspeld, die in twee stukken is gebroken. Op de munten staan de namen en hoofden van keizers en keizerinnen. Hierdoor zijn de munten goed te dateren. De oudste munt is van Vespasianus en werd gemaakt tussen 73 en 75 na Chr. De jongste munt is van Marcus Aurelius en is geslagen in Rome in 166 na Chr. Alleen de bronzen munt is te sterk verweerd om vast te kunnen stellen welke keizer erop staat. De mantelspeld dateert tussen 170 en 250 na Chr.

  • De Romeinse muntschat was tot en met 15 juni 2022 te zien achter de Egyptische tempel in de Tempelzaal, onze gratis toegankelijke entreezaal.
Actueel Romeinse muntschat Marcus Aurelius

Munt met keizer Marcus Aurelius (166 na Chr.)

In een zakje?

Maksymiak deed zijn ontdekking in een berg grond die afkomstig was uit een uitgegraven wegtracé. De munten lagen vlak bij elkaar en twee exemplaren waren aan elkaar vastgeroest. Het is goed mogelijk dat de munten in een zakje zaten, dat met de mantelspeld was dichtgemaakt. Het is vooralsnog een raadsel hoe en waarom de Romeinse muntschat in de grond terecht is gekomen.

Tussen twee forten

De vondst is gedaan vlakbij de weg die de forten van de Romeinse grens, de limes, met elkaar verbond. Naar de forten zelf is in het verleden al veel archeologisch onderzoek gedaan, maar over de gebieden tussen de forten is nog relatief weinig bekend. De locatie van deze muntvondst bevestigt het belang van de grensstreek tussen de forten als archeologisch onderzoeksgebied.

Actueel Romeinse muntschat Faustina

Munt met keizerin Faustina II (138-176 na Chr.)

PAN

Detectorzoekers melden hun vondsten aan bij PAN (Portable Antiquities of the Netherlands), een online database van detectorvondsten.