Kleine tentoonstelling

2 mei t/m 1 september 2019

Eeuwenoude verwondering over Zuid-Italiaanse tempelruïnes

Paestum ervaren verbeeldde de bevindingen en verwondering van kunstenaars, schrijvers en architecten die bijna driehonderd jaar geleden als eersten de indrukwekkende tempelruïnes van Paestum in Zuid-Italië bezochten. De plompe kalkstenen tempels uit de Griekse tijd leken totaal niet op de elegante klassieke architectuur van marmer die men tot dan toe kende. Paestums ‘ontdekking’ veroorzaakte daarom een ware cultuurschok in de achttiende eeuw. Heftige discussies en debatten over onder meer klassieke architectuur, architectuurgeschiedenis en esthetiek waren het gevolg.

Tekeningen, etsen, modellen, fragmenten uit reisdagboeken en brieven

De tentoonstelling gaf een indruk van deze ervaringen, belevenissen en ontwikkelingen met tekeningen, etsen, modellen, fragmenten uit reisdagboeken en brieven. Blikvangers waren een reeks etsen van de achttiende-eeuwse Italiaanse graficus Giovanni Battista Piranesi en een meterslang kurkmodel uit 1808 van de grootste tempel van Paestum. Ook de negentiende en twintigste eeuw kwamen aan bod, met werk van de schrijvers Couperus en Vosmaer, en van fotografen Ata Kandó en Cas Oorthuys.

Paestum_Piranesi

Schets van de Paestumruïnes door Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778)

Paestum_Piranesi

Schets van de Paestumruïnes door Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778)

Gebaseerd op proefschrift

De tentoonstelling was gebaseerd op het proefschrift van gastconservator dr. Sigrid de Jong (Universiteit Leiden). Zij onderzocht de invloed van Paestums ruïnes op het denken over en het ervaren van architectuur in de achttiende eeuw. Haar proefschrift is uitgegeven in boekvorm onder de titel Rediscovering Architecture. Paestum in Eighteenth-Century Architectural Experience and Theory (Yale University Press).

Bruiklenen

Naast objecten uit de eigen collectie, waren in de tentoonstelling bruiklenen te zien uit het Rijksmuseum Amsterdam, het Nederlands Fotomuseum, Universiteitsbibliotheek Gent, Universiteitsbibliotheek UvA, Universiteitsbibliotheek Leiden en enkele privécollecties.