Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Van oude steentijd tot middeleeuwen

Van verschillende schenkers ontving het Rijksmuseum van Oudheden voorwerpen die in het zand van de Noordzee zijn gevonden. De vondsten dateren uit verschillende perioden, van de oude steentijd tot de middeleeuwen, van 50.000 tot zo’n 1500 jaar geleden. De objecten zijn opgenomen in de collectie ‘Noordzee’ van het Rijksmuseum van Oudheden en werden tijdelijk gezamenlijk tentoongesteld in een vitrine.

Van vuistbijl tot vroege middeleeuwen

In de vitrine waren vier Noordzeevondsten te zien:

Verdronken land

Alle vondsten zijn afkomstig uit de Noordzee. Tijdens de ijstijden lag de Noordzee droog: dieren, Neanderthalers en homo sapiens konden gewoon van Nederland naar Engeland lopen. Ongeveer 10.000 jaar geleden liep het bekken van de Noordzee weer langzaam vol door het smeltende ijs. Dat verdronken landschap herbergt nog vele schatten, waarvan in deze vitrine een aantal te zien waren.

Noordzeevondsten

Bijl, rendiergewei en vuistbijl

Bezoek ons: