300.000 jaar leven langs de Maas

De tentoonstellingsruimte naast de vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland was het toneel van een kleine tentoonstelling over de archeologie van de rivier de Maas. Vrijwel alle voorwerpen waren afkomstig uit de eigen collectie van het Rijksmuseum van Oudheden en zijn opgebaggerd uit de rivier of langs de oevers gevonden. Ze lieten 300.000 jaar menselijk leven langs de Maas zien, van prehistorie tot en met de late middeleeuwen.

Archeologie van Maastricht tot Maasvlakte

Langs de Maas lagen in de loop van duizenden jaren onder andere dorpen van de eerste boeren (Bandkeramiek), Romeinse villa’s, Merovingische grafveldjes, een winterkamp van de Vikingen en middeleeuwse kastelen. Op de rivier voeren grote en kleine schepen, waarvan sommige vergane resten zijn teruggevonden. Bij Maastricht en Cuijk waren al in de Romeinse tijd bruggen over de rivier. De rivier faciliteerde de handel en er kwamen continu schepen vol koopwaar voorbij.

De rivier als spiegel van de tijd

De Maas was ook een plaats waar offers werden gebracht. De meanderende loop creëerde moerassige randzones die in diverse periodes werden gezien als een plek waar mensen contact konden hebben met de goden. Bij baggerwerkzaamheden zijn veel waardevolle en betekenisvolle voorwerpen gevonden, zoals Romeins bronzen vaatwerk, vroegmiddeleeuwse zwaarden en een scheepshoorn. De Maas is zodoende een spiegel van het bewoonde landschap: wat deden mensen door de tijd heen op, in en langs de rivier?

Maas en mens