Kleine fototentoonstelling

26 januari t/m 10 april 2022

Jemen in beeld vóór de burgeroorlog

In deze kleine tentoonstelling zag u een selectie van tien foto’s die archeologisch fotograaf Yousef Al-Zou’bi in Jemen maakte. Op de foto’s waren verschillende historische bouwwerken te zien, voordat ze vanaf 2015 door de burgeroorlog werden aangetast.

Jemen

Op het kruispunt van Azië en Afrika ligt Jemen. Het land heeft een unieke flora, met planten die al in de oudheid werden gebruikt in de wierookproductie. Jemen kent dan ook een lange en bijzondere geschiedenis die nauw verbonden is met de specerijenhandel. Vele bouwwerken en ruïnes zijn hiervan stille getuigen.

Oorlogsgeweld

Sinds 2015 is het land verwikkeld in een burgeroorlog, die dramatische gevolgen heeft voor de bevolking van het land. De humanitaire crisis is zorgwekkend en ook het culturele erfgoed lijdt onder het oorlogsgeweld.

Fotograaf Yousef Al-Zou’bi

De Jordaanse fotograaf Yousef Al-Zou’bi, werkzaam aan de Yarmouk Universiteit in Jordanië, maakte zijn foto’s tijdens verschillende excursies in 2005. Hij werkte toen mee aan een archeologisch project in het Awam-tempelcomplex in de stad Ma’rib, 170 kilometer ten oosten van de Jemenitische hoofdstad Sanaa.

De fotograaf wil graag bedanken: “The American Foundation for the Study of Man: wijlen Merlyn Phillips (voormalig directeur) en dr. Zaydoun Zayd (de huidige directeur). Ook dank aan het voltallige team van de opgraving in 2005, waaronder prof. dr. Moawiyah Ibrahim, en de stafmedewerkers en studenten van het Jemenitische team onder leiding van dr. Abdu Ghaleb Othman van de Universiteit van Sanaa. Speciale dank gaat uit naar dr. Mohammed Maraqtan, de epigraaf Zuid-Arabisch, van wie we allen veel geleerd hebben. Tenslotte dank aan alle arbeiders uit Ma’rib en omgeving, voor hun hulp en gastvrijheid.”

Jemen Nakrah

De Nakrah-tempel, Yathil | De goed bewaard gebleven antieke stad Yathil, het huidige Baraqish, was een van de belangrijkste steden in het koninkrijk van Ma'in, dat vooral in de laatste eeuwen van het 1e millennium v.Chr. floreerde. De tempel was gewijd aan Nakrah, god van bescherming en genezing.

Jemen Almaqah Baran

De Barran-tempel, Ma'rib | Voordat de Barran-tempel in 1951-1952 werd opgegraven, stak er slechts een rij van vijf zuilen boven de grond uit. Het bleken de resten van de portiek van een tempel. Dergelijke portieken zijn typerend voor de architectuur van de regio in het 1e millennium v.Chr.

Jemen Almaqah tempel

De Almaqah-tempel, Sirwah | Dit is de massieve achterkant van de Almaqah-tempel in de oasestad Sirwah. Het was een van de belangrijkste steden in het koninkrijk van Saba, dat een belangrijke rol speelde in de specerijenhandel. De bloeiperiode lag tussen ca. 1000 v.Chr. en 300 na Chr. De huidige stenen muur was oorspronkelijk acht meter hoog.