Kleine tentoonstelling

16 januari t/m 14 mei 2024

Tekeningen en schilderijen geïnspireerd op de archeologie van het Nabije Oosten

Deze kleine tentoonstelling presenteerde een selectie van twintig werken van de Nederlandse schilder, tekenaar en kunstenaar Hugo de Reede (1929-2019). Hij raakte gegrepen door de oudheid en nam lange tijd als archeologisch tekenaar deel aan opgravingen van de Universiteit Leiden in Jordanië. Zo drukte hij zijn stempel op vijfentwintig jaar archeologisch onderzoek.

Spirituele betekenis

Na zijn studie Beeldende Kunsten in Den Haag werd Hugo de Reede illustrator van jeugdboeken en redactielid van het kinderblad Kris Kras. Hij verwierf echter al snel faam in de reclamewereld, wat resulteerde in de oprichting van zijn eigen bureau. Op 50-jarige leeftijd maakte hij een radicale keuze en keerde terug naar het schilderen. Rond die tijd raakte hij ook geïntrigeerd door de archeologie. In 1979 nam De Reede voor het eerst als archeologisch tekenaar deel aan een opgraving van de Universiteit Leiden. Tot 2004 was hij vast teamlid van de Nederlands-Jordaanse expedities, waarbij hij werkte op Yadudeh, Tell Deir’Alla, Tell Hammeh en ook op Khirbet Balama (Westelijke Jordaanoever).

Van aquarellen tot stripverhalen

De Reede was zeer productief en liet na zijn dood in 2019 een omvangrijke collectie tekeningen en schilderijen na, variërend van landschappen en stillevens tot sprookjes en verhalen met vaak geestige details. Zijn werk werd diepgaand beïnvloed door de archeologie. Naast het tekenen van archeologische en historische reconstructies en opgravingssituaties, bracht hij op indrukwekkende wijze de legende van de Mesopotamische held Gilgamesh in beeld. Ook tekende hij een niet-voltooid stripverhaal over de ondergang van Deir’Alla. Hiermee vestigde hij zich als een van de belangrijkste archeologisch kunstenaars in Nederland.

Deze tentoonstelling werd samengesteld door archeoloog Gerrit van der Kooij en De Reedes partner Marie-Louise Dumas.

Hugo de Reede

Fragment uit het beeldverhaal 'Gilgamesh' (1999)

Hugo de Reede

Schilderij met opgravingsbeeld van Tell Deir'Alla (1984)