Kleine foto-tentoonstelling

11 oktober 2019 t/m 15 maart 2020

Foto’s van een archeologische opgraving op Cyprus

Deze kleine fototentoonstelling liet zien hoe de praktijk van de archeologie eruit ziet: het fascinerende proces van opgraven, maar ook het registreren en documenteren van de bodemvondsten.

  • Bezoekers zagen in deze kleine tentoonstelling acht foto’s van fotograaf Ian J. Cohn.
  • De expositie was gemaakt in het kader van de tentoonstelling Cyprus (11 oktober 2019 t/m 15 maart 2020).

Een opgraving op Cyprus

De afgelopen jaren werd de archeologische site Chlorakas-Palloures (ten noorden van Paphos) bedreigd door bouwplannen. Om te voorkomen dat informatie verloren zou gaan, is de Universiteit Leiden opgravingen gestart, op initiatief van Cypriotisch Departement van Oudheden. Dat onderzoek heeft spectaculaire resultaten opgeleverd, waaronder de vondst van de oudste metalen bijl die tot nu toe bekend is op Cyprus. De archeologen legden ook het grootste ronde huis uit de late Chalcolithische periode bloot.

Boeren, jagers en vissers aan de zuidkust van Cyprus

Zo’n vijfduizend jaar geleden, tijdens de zogenoemde Chalcolithische periode, woonde aan de zuidkust van Cyprus een gemeenschap van boeren, jagers en vissers. Vlakbij het huidige Paphos bouwden ze grote, goed uitgeruste, ronde huizen. Ze leefden in een periode waarin veel ontwikkelingen plaatsvonden. Nieuwe technieken werden uitgevonden, zoals het winnen van metalen en de productie van metalen voorwerpen. Bovendien ontstonden handelsnetwerken die het gebied verbonden met een groter deel van het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Het veldwerk werd mogelijk gemaakt door de steun van het Departement van Oudheden op Cyprus, het Byvanck fonds in Leiden, en het harde werk van studenten die aan de opgravingen hebben deelgenomen. Projectleider van de opgraving is dr. Bleda Düring (Universiteit Leiden).

Fototentoonstelling Chlorakas-Palloures

Fototentoonstelling Chlorakas_Palloures