Spraakmakende havenstad uit de oudheid

In deze grote tentoonstelling over Carthago maakten bezoekers kennis met de archeologische rijkdom en roemruchte geschiedenis van een van de spraakmakendste havensteden uit de oudheid. Te zien waren meer dan driehonderd voorwerpen, met vele topstukken uit de collecties van gerenommeerde internationale musea.

Carthago: derde stad van het Romeinse rijk

Carthago werd rond de negende eeuw v.Chr. gesticht door de Feniciërs. Na de verovering door de Romeinen groeide de plaats zo’n tweeduizend jaar geleden uit tot derde stad van het Romeinse rijk, na Rome en Alexandrië. Carthago lag aan de kust van het huidige Tunesië. Het was eeuwenlang een van de spraakmakendste handels- en havensteden van de oudheid.

Topstukken uit Tunesië, Louvre, British Museum

Nooit eerder was in Nederland een grote tentoonstelling over Carthago te zien. De komst van vele topstukken uit o.a. Tunesische musea, het Louvre en het British Museum maakten een grote overzichtstentoonstelling mogelijk. De voorwerpen werden gepresenteerd in een mediterraan decor van de antieke haven en de stadsruïnes. Die zijn nog altijd te zien aan de Tunesische kust.

Bijzondere voorwerpen en beroemdheden uit de oudheid

Blikvangers in de tentoonstelling waren onder andere kleurrijke mozaïeken, marmeren en bronzen sculpturen, grafmonumenten, juwelen, glaswerk en de opgedoken kostbaarheden uit een scheepswrak. In de expositiezalen werd de fascinerende en veelbewogen geschiedenis van de stad verbeeld door historische en mythische Carthagers, koningin Dido, de Trojaanse held Aeneas, krijgsheer Hannibal, keizer Augustus en kerkvader Augustinus. Hun verhalen beginnen bij de stichting van Carthago in de negende eeuw v.Chr., gevolgd door de verwoesting en wederopbouw door de Romeinen. Vanaf de zevende eeuw na Chr. raakte de stad langzaam in de vergetelheid. Pas in de vroege negentiende eeuw werden Carthago’s ruïnes herontdekt.

  • Het Rijksmuseum van Oudheden ontving voor de realisatie van de tentoonstelling een substantiële bijdrage van het Blockbusterfonds.
Carthago