Hanger en fibula

De collecties van het Rijksmuseum van Oudheden worden regelmatig verrijkt met schenkingen of aankopen. Aan de collectie Nederland middeleeuwen werd in 2016 en 2017 een aantal mooie voorwerpen toegevoegd.

Divers gezelschap

De laatmiddeleeuwse voorwerpen vormen samen een divers gezelschap. In de tijdelijke vitrine zagen bezoekers een nokversiering in de vorm van een mannenhoofd, een fibula van een Arabische dinar (dobla), een kruisvormige hanger, een ovalen medaillon en drie houten zolen van trippen en een trippenblad. Trippen zijn houten of kurken onderschoenen met een leren band aan de bovenkant, waar je de leren schoenen in zette als je naar buiten ging. De voorwerpen komen allemaal uit de late middeleeuwen en zijn gevonden in Nederland.

Kruisvormige hanger

Een van de aanwinsten is een kruisvormig doosje. Het is aan de ene zijde versierd met Christus aan het kruis en aan de andere zijde met Maria met kind. Het doosje bevat waarschijnlijk een reliek. Maar omdat het niet open kan, is onbekend wat erin zit. Het kruis is eind 2015 gevonden in een koeienveld in de buurt van van Heemstede met behulp van een metaaldetector. Het museum kocht de hanger in 2016.

Fibula van een Arabische dinar

Een andere aanwinst is een fibula (mantelspeld) die gemaakt is van een nogal afgesleten munt die is geslagen in het kalifaat van de Almohaden. Zij heersten in de twaalfde en dertiende eeuw over Spanje en Noord-Afrika. Op de voorkant van de fibula staat een tekst die begint met de tekst “Er is geen God dan Allah”. Op de achterzijde is een christelijk kruis afgebeeld dat mogelijk als een afwering van die tekst is bedoeld. Omdat de munt van goud is, was het toch geliefd als sieraad. De fibula is op 11 maart 2017 gevonden in Finkum (Friesland) en werd in hetzelfde jaar door het museum gekocht.

Fibula aanwinsten collectie middeleeuwen

Fibula (mantelspeld), gemaakt van een Arabische munt

Hanger aanwinsten collectie middeleeuwen

Hanger in de vorm van een kruis