Bestuur

Het bestuur van RoMeO bestaat uit de volgende personen:

  • Dr. F.G. (Frits) Naerebout (voorzitter), universitair docent, Universiteit Leiden
  • Mw. M.E. (Rita) van Oosterhoud (secretaris), hoofd Publieksdienst Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
  • Drs. R.C.A. Geerts (penningmeester), archeoloog ADC ArcheoProjecten, Amersfoort
  • Dr. L. (Lucas) Petit (lid), hoofd afdeling Collecties en Onderzoek Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
  • M. (Marc) Newsome MA (lid), medewerker marketing en communicatie Prinses Christina Concours, Den Haag

Het bestuur voert de bestuurstaken onbezoldigd uit.