Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Les door museumdocent in de klas

Onder leiding van een ervaren museumdocent kruipen uw leerlingen in de huid van een archeoloog, gewapend met een berg originele scherven en activerende onderzoeksopdrachten. Eeuwenoude scherven uit verschillende regio’s rondom de Middellandse Zee vormen het uitgangspunt voor hun onderzoek. Kunnen we achterhalen waar een scherf vandaan komt? Zijn er verschillen tussen de regio’s waar te nemen? Kunnen we bepalen hoe oud een scherf is?

Vaas reconstrueren

Het tweede deel van de schervenworkshop op school bestaat uit het analyseren en reconstrueren van afbeeldingen en motieven. Leerlingen omschrijven wat er op de scherven staat en proberen de missende onderdelen van de fragmenten aan te vullen. Kunnen ze op basis van een paar scherven een hele vaas reconstrueren? Aan het eind van de workshop presenteren de leerlingen hun bevindingen.

Doelgroep

havo/vwo/gymnasium, alle leerjaren

Doel

Actief kennismaken met archeologie en met een museum als een plek om wetenschappelijke kennis te vergaren.
Samenwerken om tot resultaten en inzichten te komen.

Lesopbouw

Introductiefilm – opdrachten met voorwerpen – presentatie resultaten

Bezoek ons: