Door museumconservator Jasper de Bruin

In het kader van de Maand van de Geschiedenis presenteerde het Rijksmuseum van Oudheden in oktober 2020 een reeks van vier online mini-colleges over de Romeinen in Nederland. Museumconservator Jasper de Bruin neemt u in zijn verhalen mee op ontdekkingstocht langs de Nederlandse Rijn, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Tekeningen van archeologisch illustrator Kelvin Wilson omlijsten zijn verhalen.

Verhalen uit het leven van alledag

Tweeduizend jaar geleden vormde de Rijn de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de limes. Wie denkt dat hier alleen soldaten in forten woonden, heeft het mis. In de dorpjes langs de grens, en zelfs in de forten, woonden ook de vrouwen en kinderen van de soldaten, en hun bedienden. Bovendien waren er ambachtslieden en handelaren uit alle windstreken van de wereld te vinden die zaken deden met het leger. Aan de hand van archeologische vondsten vertelt Jasper de verhalen van de mensen die hier in de Romeinse tijd leefden. Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2020, Oost/West, vormt in alle online mini-colleges de rode draad.

Mini-college 1: Beeld van de Romeinse grens

Mini-college 2: De Romeinse soldaten

Mini-college 3: De Romeinse goederen

Mini-college 4: Het familieleven