Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Conservator collectie Klassieke Wereld

Prof. dr. Ruurd B. Halbertsma
tel: +31 (0)71 5163 154
e-mail: r.halbertsma@rmo.nl

Studie en interesses

Ruurd Halbertsma (1958) studeerde Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte veldwerk in Italië en leidde excursies naar Griekenland, Turkije, Italië en Tunesië. Al tijdens zijn studie raakte hij met name geïnteresseerd in de geschiedenis van archeologische collectievorming in Europa en de specifieke rol van Nederland hierin. Deze belangstelling resulteerde in zijn proefschrift over de herkomst van de negentiende-eeuwse collecties Punische, Etruskische en Egyptische kunst in Nederland: Le solitaire des ruines – de archeologische reizen van Jean Emile Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden (1995). Ruurd Halbertsma publiceerde artikelen en monografieën, en gaf lezingen over zijn vakgebied op de universiteiten van onder meer Kopenhagen, Parijs, New Haven (Yale) en Cambridge (Harvard).

Universitair onderwijs

Naast zijn aanstelling als conservator was Ruurd Halbertsma tot 2018 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Momenteel geeft hij colleges Klassieke Archeologie voor de opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur en Kunstgeschiedenis van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS).

Recente congressen en tentoonstellingen

In 2015 en 2018 organiseerde Halbertsma internationale congressen over de vaascollectie van Lucien Bonaparte (1775-1840) en de archeologische reizen van de Vlaamse kolonel Bernard Rottiers (1771- 1857, in samenwerking met de Universiteit Gent). Zijn tentoonstellingen richten zich meer en meer op de de wisselwerking tussen antieke culturen in het Middellandse Zeegebied, hun onderlinge beïnvloeding en confrontaties. Cyprus – Eiland in beweging was hier een voorbeeld van (2019-2020) en in voorbereiding is De Golf van Napels – Smeltkroes van culturen (2024).

Belangrijkste onderzoeksprojecten

De negentiende eeuw als bakermat van de moderne archeologie: de geschiedenis van de Nederlandse archeologie is voor de gehele negentiende eeuw grotendeels de geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden. Er wordt gestreefd naar een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in deze periode. Die leidden tot het ontstaan van grote collecties archaeologica en noopten daarbij tot het nadenken over de ideale presentatie van een oudheidkundige verzameling.

Ruurd Halbertsma

Representatieve publicaties

Representatieve tentoonstellingen

Bezoek ons:

Logo Facebook Logo Twitter Logo Instagram Logo Pinterest