Restaurator keramiek, glas en steen

Drs. Renske Dooijes
tel: +31 (0)71 5163 152
e-mail: stuur een bericht
Bekijk de Academia-pagina van Renske Dooijes

Studie en loopbaan

Renske Dooijes (1973) studeerde Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2000 studeerde ze af met een onderzoek naar antieke reparaties aan aardewerk, marmer en brons. Daarna volgde ze de opleiding tot restaurator aan het Instituut Collectie Nederland te Amsterdam, met als expertise keramiek en glas. Deze opleiding rondde ze in 2005 af met een afstudeeronderzoek naar de reiniging van gipsafgietsels. Ze was als restaurator veelvuldig betrokken bij archeologisch veldwerk in Griekenland, Turkije en Syrië.

Onderzoek en restauratie

Naast haar werk als restaurator doet Dooijes onderzoek naar de geschiedenis van de restauratie. Daarbij heeft ze in het bijzonder interesse in de technieken en (sociale) betekenis van antieke restauraties aan archeologische objecten. Een ander onderzoeksproject richt zich op restauraties uit (met name) de negentiende eeuw, die onder andere veel voorkomen bij objecten uit de eigen museumcollectie. Haar aandacht gaat daarbij uit naar de internationale ontwikkeling van het vak, en naar ethische ideeën over restauratie door de tijd heen.

Stel mij een vraag over

 • Restauratie van keramiek, glas en steen
 • Restauratie van ongebakken en laaggebakken (prehistorisch) aardewerk
 • Restauratie en conservering van gips en gipsafgietsels
 • Geschiedenis van restauratie
 • Preventieve conservering
 • Inrichting van tentoonstellingen/montage van objecten

Belangrijke onderzoeks- en restauratieprojecten

 • Restauratie van de sarcofaag van Simpelveld (2020-april 2022)
 • Onderzoek geschiedenis van de collectie gipsafgietsels (2018-nu)
 • Restauratie gipsafgietsel van het Pergamon-altaar (Athena Groep) (2018-nu)
 • Onderzoek naar afwerklagen op gipsafgietsels (2011, 2019), met RCE Amsterdam
 • Geschiedenis van restauratie en ontwikkeling van het vak (2007-nu)
 • Antieke reparaties op aardewerk (2007-nu), met Olivier Nieuwenhuijse
 • Reiniging van gipsafgietsels (2005), afstudeeronderzoek, bij ICN Amsterdam
Renske Dooijes

Renske Dooijes

Belangrijke publicaties

 • Haverkamp, N., en R. Dooijes, 2021. De restauratie van de Sarcofaag van Simpelveld, RoMeO Magazine 22, nr. 51, 18-21.
 • Nieuwenhuyse, O.P., en R. Dooijes, 2018. Early Pottery Repairs at Tell Sabi Abyad, in: O.P. Nieuwenhuijse (red.), Relentlessly Plain, Seventh Millennium Ceramics at Tell Sabi Abyad, Syria, Oxbow Books, 258-266.
 • Dooijes, R., 2018. Van provisorische naar professionele restauratie, in: P. ter Keurs en W. Wirtz (red.), Rijksmuseum van Oudheden, een geschiedenis van 200 jaar, Waanders Uitgevers, 226-234.
 • Dooijes, R., en H. Kik, 2018. Opkomst, ondergang en opbloei van gips, in: P. ter Keurs en W. Wirtz (red.), Rijksmuseum van Oudheden, een geschiedenis van 200 jaar, Waanders Uitgevers, 381-389.
 • Dooijes, R., en G. Nienhuis, 2018. Cosmetische restauratie, Sarcofaag van Simpelveld, Vakblad Natuursteen 7, 10-13.
 • Dooijes, R., en M. Düring, 2016. Preserving the story of restored objects: combining technical data with historical sources, in: H. Roemich (red.), Glass and Ceramics Conservation 2016, interim meeting of the ICOM-CC working Group, 25-29 May 2016, Wroclaw, Poland, POZKAL Spólka, 97-107.
 • Dooijes, R., en M. Düring, 2015. The Canino Collection: historical restorations on Greek vases in the National Museum of Antiquities in Leiden, in: R.B. Halbertsma (red.), The Canino Connections – Proceedings of the International Conference on the Vase Collection of Lucien Bonaparte, Prince of Canino (1775-1840) (PALMA 16), Sidestone Press, 103-116.
 • Dooijes, R. en L. Megens, 2010. Historical restorations in the National Museum of Antiquities, Leiden, The Netherlands, extended abstract of poster presentation, in: H. Roemich (red.), Glass and ceramics conservation 2010, Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group, October 3-6, 2010, ICOM Committee for Conservation in association with the Corning Museum of Glass.
 • Burghout, F., R. Dooijes, I. Joosten, L. Megens, en A. de Tagle, 2010. Conservation of plaster casts, extended abstract of poster presentation, in: H. Roemich (red.), Glass and ceramics conservation 2010, Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group, October 3-6, 2010, Corning, ICOM Committee for Conservation in association with the Corning Museum of Glass.
 • Dooijes, R., 2009. Terracotta at the National Museum of Antiquities. The conservation of a figurine of Aphrodite, Leiden Journal of Pottery Studies 25-2009, 189-194.
 • Dooijes, R., en O.P. Nieuwenhuyse, 2009. Ancient repairs in archaeological research; a Near Eastern perspective, in: J. Ambers, C. Higgitt, L. Harrison en D. Saunders (red.), Holding it all together, Ancient and Modern Approaches to Joining, Repair and Consolidation, Archetype Books, 8-13.
 • Nieuwenhuyse, O.P., en R. Dooijes, 2008. A new life for old pots. Early pottery repairs from 7th millennium Tell Sabi Abyad (northern Syria), Leiden Journal of Pottery Studies 24-2008, 159-170.
 • Dooijes, R., 2008. Melkpotten, 9000 jaren jong. Restauratie van het oudste aardewerk uit Syrië, Keramika 2008-4, 28-34.
 • Dooijes, R., F. Burghout, M. Düring, en O.P. Nieuwenhuyse, 2007. Restorations on the Late Uruk Pottery from Jebel Aruda – old and new, Leiden Journal of Pottery Studies 23-2007, 61-77.
 • Dooijes, R., 2007. Keeping alive the history of restoration: nineteenth century repairs on Greek ceramics from the National Museum of Antiquities in Leiden, in: Lisa Pilosi (red.), ICOM Glass and Ceramics Conservation 2007, Interim meeting of the ICOM-CC Working Group, August 27-30, 2007, Nova Gorica, Slovenia, Goriški muzej, 103-112.
 • Dooijes, R., en O.P. Nieuwenhuyse, 2007. Ancient Repairs: Techniques and Social Meaning, in: M. Benz and U. Kästner (red.), Konservieren oder restaurieren, die Restaurierung griechischer Vasen von der Antike bis heute (3rd suppl. to the CVA Germany), Beck Publishers, 15-20.
Renske Dooijes

Renske Dooijes

Belangrijke tentoonstellingen met een groot restauratie- of montageproject

Belangrijke lezingen

 • 2021, De sarcofaag van Simpelveld, i.s.m. N. Haverkamp en J. de Bruin. ROMEO lezing.
 • 2019, The plaster cast collection of the National Museum of Antiquities, Leiden: conservation of an iconic collection of reproductions, Congres: Cast Courts Conference, Celebrating Reproductions: Past, Present and Future, V&A London, 17-19 januari 2019.
 • 2011, The History of conservation of Ceramics, Staatliche Akademie für Bildende Kunsten, Stuttgart.
 • 2008, Ancient repairs in archaeological research, a Near Eastern perspective, Congres: Holding it all together, British Museum, Londen.
 • 2007, Keeping alive the history of restoration: nineteenth century repairs on Greek ceramics from the National Museum of Antiquities in Leiden. Congres: ICOM-CC triennial conference (Slovenië).
 • 2006, Ancient Repairs: Techniques and Social Meaning. Congres: Konservieren oder restaurieren? Restaurierung griechischer Keramik von der Antike bis Heute. CVA Germany, in samenwerking met de Antikensammlung Berlin (organisatoren: Martin Bentz en Ursula Kästner).

In de media

Video’s

Bekijk de YouTube-video’s van het Rijksmuseum van Oudheden waarin Renske Dooijes over de museumcollectie of tentoonstellingen vertelt.

Nevenwerkzaamheden