Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten
Maarten Raven

Prof. dr. Maarten J. Raven
Conservator collectie Egypte
tel: +31 (0)71 5163 155
e-mail: m.raven@rmo.nl

Studie en interesses

Maarten Raven (1953) studeerde Egyptische Taal- en Letterkunde, Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte van 1975 t/m 2017 veldwerk in Sakkara (Egypte). Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de kunst en materiële cultuur van het Nieuwe Rijk en de Late Periode, in iconografie, magie en symboliek, en in egyptomanie en de herontdekking van het oude Egypte. Raven schreef zijn proefschrift over aspecten van de funeraire symboliek (Symbols of resurrection: three studies in ancient  Egyptian iconography, 1984). Hij publiceerde vele artikelen, catalogi en monografieën over materiële cultuur, de Leidse verzameling en het veldwerk in Sakkara.

Bijzonder hoogleraar

Met ingang van september 2012 is Raven benoemd tot bijzonder hoogleraar Museologie van het Oude Egypte aan de Universiteit Leiden, binnen de afdeling egyptologie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Hij richt zich op de museale aspecten van de egyptologie en het onderzoek naar de vorming van Egyptische collecties in binnen- en buitenlandse musea. Raven is verder actief als bestuurslid van diverse instellingen op museaal en egyptologisch gebied.

Expertise

Lezingen online

Belangrijkste onderzoeksprojecten

Representatieve publicaties

Representatieve tentoonstellingen

Bezoek ons: