Conservator collectie Prehistorie

Dr. Luc W.S.W. Amkreutz
tel: +31 (0)71 5163 167
e-mail: l.amkreutz@rmo.nl
Volg Luc Amkreutz op Twitter

Studie en interesses

Luc Amkreutz (1978) studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 2004 af op een studie over de vroegste boeren in Nederland en hun nederzettingen langs de Maas. In december 2013 promoveerde hij op het proefschrift Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC). Luc Amkreutz is intensief betrokken bij uiteenlopend onderzoek naar het Mesolithicum en Neolithicum in Nederland en Noordwest-Europa. Ook de prehistorische archeologie van de Noordzee heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij is lid van het bestuur van de Stichting Reuvens en organiseert samen met een werkgroep de jaarlijkse Steentijddag.

Onderzoek en herinrichting vaste tentoonstelling

Tussen 2010 en 2014 was Luc Amkreutz betrokken bij het NWO-Odyssee onderzoek Terug naar de Bandkeramiek: vergeten onderzoeken van de bandkeramiek en vanaf 2008 bij het onderzoek naar grafheuvels aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Sinds 2016 neemt hij namens het Rijksmuseum van Oudheden deel als onderzoekspartner in het project Networked Landscapes, waarin nieuw (veld)onderzoek wordt verricht naar de grafheuvelrij en het rituele landschap bij Epe-Niersen. In 2011 opende in het Rijksmuseum van Oudheden de vernieuwde vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland, waarbij Luc Amkreutz verantwoordelijk was voor het gedeelte over de prehistorie. In 2016 ontving hij een Museumbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor nieuw onderzoek naar de ‘vergeten’ collectie Oud Europa van het Rijksmuseum van Oudheden.

Expertise

 • Materiële cultuur van de Europese Prehistorie
 • Specialistische kennis van de midden en jonge steentijd (Mesolithicum en Neolithicum)
 • Specialistische kennis van de archeologie van de Noordzee (verdronken landschap, Paleolithicum en Mesolithicum)
 • Theoretische en etnografische grondslagen met betrekking tot prehistorische jager-verzamelaars en boerensamenlevingen

Belangrijke onderzoeksprojecten

 • De steentijd van Nederland en Noordwest-Europa
 • De overgang van jager-verzamelaars naar landbouwers
 • De prehistorische archeologie van de Noordzee
 • De materiële cultuur en bewoningsgeschiedenis van de Lineaire Bandkeramiek in Limburg en aangrenzend België en Duitsland
 • Onderzoek naar de rituele (grafheuvel)landschappen van de late prehistorie

Relevante (veld)ervaring

 • Veldwezelt, Sint-Geertruid, Colmont (Midden-Paleolithicum); Elsloo, Sittard, Stein, Maastricht, Rijckholt-Sint-Geertruid (Vroeg- en Midden-Neolithicum); Veluwe (laat-neolithicum, metaaltijden, grafheuvels); Oss e.o., Leiden (metaaltijden; inheems Romeins)
Luc Amkreutz

Representatieve tentoonstellingen

Representatieve publicaties

Pdf’s van publicaties van Luc Amkreutz kunt u downloaden via zijn pagina op Academia.edu

 • Amkreutz, L.W.S.W. in prep./ 2008, Negotiating Neolithisation. A long-term perspective on Communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC). PhD diss. Leiden University.
 • Amkreutz, L. 2006, ‘Bandkeramiek op de Maasoevers: feit of foutje?’, Westerheem 55, 130-140
 • Amkreutz, L.W.S.W./L.B.M. Verhart, ‘Hazendonk-3 en het midden-neolithicum van Limburg’, Archeologie in Limburg 104, 10-17.
 • Amkreutz, L.W.S.W./B.L.L. ‘Vanmontfort 2007, Changement de perspective, Une approche régionale sur la chronologie de la Néolithisation de l’Europe du Nord-Ouest’, in: M. Besse/M. Honnegger (eds), Actes du 28e colloque interregional sur le Néolithique, Neuchâtel.
 • Amkreutz, L.W.S.W. in press, ‘All quiet on the Northwestern front? An overview and preliminary analysis of the past decade of LBK-research in the Netherlands’, in: D. Gronenborn/J. Petrasch (eds), The Spread of the Neolithic to Central Europe, Mainz.
 • Amkreutz, L.W.S.W. in press/2008, ‘Time to move on? The Late Mesolithic in the Lower Rhine Area as a diverse substrate for the process of Neolithisation’, in: Ph. Crombé/M. van Strydonck, Chronology and Evolution in the Mesolithic of N(W) Europe, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Amkreutz, L.W.S.W./B.L.L. Vanmontfort/L.B.M. Verhart, in press/2008, ‘Diverging trajectories, forager-farmer interaction in the southern part of the Lower Rhine Area and the applicability of contact models’, in D. Hoffman/P. Bickle (eds), New advances in Central European Neolithic Research, Oxford: Oxbow Books.
 • Amkreutz, L. & R. Corbey 2008. An eagle-eyed perspective. Haliaeetus albicilla in the Mesolithic and Neolithic of the Lower Rhine Area, In: H. Fokkens, B.J. Coles, A.L. van Gijn, J.P. Kleijne, H.H. Ponjee & C.G. Slappendel (eds.), Between foraging and farming. An extend broad spectrum of papers presented to Leendert Louwe Kooijmans. (Also: Analecta Praehistorica Leidensia 40) Leiden, 167-180.
 • Amkreutz, L., L. Verhart & M. Wansleeben, 2008: Hazendonk layers over and over again. In: H. Fokkens, B.J. Coles, A.L. van Gijn, J.P. Kleijne, H.H. Ponjee & C.G. Slappendel (eds.), Between foraging and farming. An extend broad spectrum of papers presented to Leendert Louwe Kooijmans. (Also: Analecta Praehistorica Leidensia 40) Leiden, 139-151.
 • Amkreutz, L./Willemsen, A. (red.), 2008: Tijdreizigers. Op zoek naar de archeologische sensatie, Leiden.
 • Amkreutz, L.W.S.W./B.L.L. Vanmontfort/L.B.M. Verhart, 2009, ‘Diverging trajectories, forager-farmer interaction in the southern part of the Lower Rhine Area and the applicability of contact models’, in D. Hoffman/P. Bickle (eds), New advances in Central European Neolithic Research, Oxford: Oxbow Books.
 • Amkreutz, Luc W.S.W., Jan C. Glimmerveen, Jean-Jacques Hublin, Wil Roebroeks & Luc Anthonis, 2010, ‘Een Neanderthaler uit de Noordzee’, Westerheem 2, 50-59.Amkreutz, Luc W.S.W., ‘All quiet on the northwestern front? An overview and preliminary analysis of the past decade of LBK-research in the Netherlands’, in: D. Gronenborn/J. Petrasch (eds), Die Neolithisierung Mitteleuropas/The spread of the Neolithic to Central Europe, Internationale Tagung, Mainz, 24. Bis 26. Juni 2005, RGZM-Tagungen Band 4/2, 535-550.
 • Amkreutz, L./A. Willemsen 2010.  Nieuwe voetsporen over oude. Naar een nieuwe opstelling ‘Archeologie van Nederland’ in het RMO, Archeologiemagazine 2, 56-59
 • Amkreutz, L.W.S.W./B. Vanmontfort/M. de Bie/C. Verbeek. Bowls of Contention. Mesolithic sites with pottery in the Lower Rhine Area, in: B. Vanmontfort, L. Louwe Kooijmans, L. Amkreutz, L. Verhart, Pots, Farmers and Foragers. Pottery traditions and social interaction in the earliest Neolithic of the Lower Rhine Area, Archaeological Studies Leiden University 20, Leiden University Press, 15-26.
 • Amkreutz, L.W.S.W. 2010a. All quiet on the Northwestern front? An overview  and preliminary analysis of the past decade of LBK-research in the Netherlands, in: D. Gronenborn and J. Petrasch (eds), The Spread of the Neolithic to Central Europe. Internationale Tagung Main, 24-26 June, 2005, Mainz, (RGZM-Tagungen 4), 535-550.
 • Amkreutz, L. 2010b. De laatsten der Mohikanen? Enige gedachten over de positie van de Vlaardingen-cultuur in het neolithisatieproces, in: T. de Ridder, L. Verhart, J. Coenraadts, G. Groeneweg, M. Lockefeer, and L. Kruyf, (eds), Special 2010: De Vlaardingen-cultuur,  (Westerheem Special Vlaardingen-cultuur (2)), 12-25.
 • Amkeutz, L.W.S.W. 2013a. Persistent traditions: a long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (5500–2500 cal BC) (Leiden 2013). (online)
 • Amkeutz, L.W.S.W. 2013b. Appendix to: Persistent traditions: a long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (5500–2500 cal BC) (Leiden 2013). (online)
 • Amkreutz, L. 2013c. Home Is When You Build It. Characteristics of Building and  Occupation in the Lower Rhine Area Wetlands (5500–2500 cal BC), in: D. Hofmann and J. Smyth (eds), Tracking the Neolithic House in Europe. Sedentism, Architecture and Practice, New York, (Springer), 229-260.
 • Amkreutz, L.W.S.W. 2013d. Memorious Monuments. Place persistency, mortuary  practice and memory in the Lower Rhine Area wetlands (5500-2500 cal BC), in: D. Fontijn, A. Louwen, S. v. d. Vaart and K. Wentink (eds), Beyond Barrows. Current  Research on the structuration and perception of the Prehistoric Landscape through Monuments, Leiden, (Sidestone Press), 43-80.
 • J.P. de Warrimont & L. Amkreutz, 2015. ‘Het geheim van de Schoone Grub’. Archeologische opgravingen van de vuursteenmijnen te Rijckholt-Sint Geertruid in 1929 door de paters dominicanen uit Rijckholt. Maasgouw 134, 48-56.
 • G. Dusseldorp & L. Amkreutz, 2015. Foraging for Farmers. An evolutionary perspective on the process of Neolithisation in NW Europe – A case-study from the Low Countries, Prähistorische Zeitschrift 90/1-2, 20-44.
 • I. van Wijk, L. Amkreutz en P. van de Velde (red.) 2015. ‘Vergeten’ Bandkeramiek. Een Odyssee naar de oudste neolithische bewoning in Nederland. Leiden (Sidestone Press). (diverse artikelen/various contributions)
 • L. Amkreutz, F. Brounen, J. Deeben, R. Machiels, M.F. van Oorsouw & B. Smit (red.) 2016. Vuursteen verzameld. Over het zoeken en onderzoeken van steentijdvondsten en -vindplaatsen, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 050). (diverse artikelen/various contributions)