Conservator collectie Prehistorie

Prof. dr. Luc Amkreutz
tel: +31 (0)71 5163 167
e-mail: stuur een bericht
Volg Luc Amkreutz op Twitter
Bekijk zijn Academia-pagina
ORCID ID: 0000-0003-4664-5552

Studie en loopbaan

Luc Amkreutz (Heerlen, 1978) studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 2004 af op een studie over de vroegste boeren in Nederland en was betrokken bij verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland. Zijn promotieonderzoek (2013) betrof het neolithisatieproces in het Benedenrijnse bekken: Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC). In 2008 volgde hij Leo Verhart op als conservator collectie Prehistorie in het Rijksmuseum van Oudheden. Amkreutz is intensief betrokken bij uiteenlopend onderzoek naar de prehistorie in Noordwest-Europa en de publieke communicatie daarvan. Hij organiseert samen met een werkgroep de jaarlijkse Steentijddag. Per 1 april 2022 is hij namens het Rijksmuseum van Oudheden benoemd als bijzonder hoogleraar Public Archaeology bij de Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden.

Onderzoek

Sinds zijn studie richt Amkreutz zich in het bijzonder op de steentijd en met name het Mesolithicum en Neolithicum in Nederland en Noordwest-Europa. Het onderzoek naar de Lineaire Bandkeramiek en de culturen daarna en het neolithisatieproces vormen een rode draad. De prehistorische archeologie van de Noordzee, het verdwenen Doggerland, heeft ook zijn bijzondere belangstelling. Daarbij staat de verbondenheid van mens en materiële cultuur met landschaps- en klimaatsverandering centraal. Ook de receptie- en verzamelgeschiedenis van de prehistorie en de collectie Oud Europa heeft zijn belangstelling. Onderzoek vindt vaak plaats in samenwerkingsverband met de Universiteit Leiden en andere partners en omvat materiaalstudies, veldwerk en publiekscommunicatie. Citizen science, de optimalisering van samenwerking tussen vakspecialisten en amateurarcheologen, de vertaling en waardering van archeologisch wetenschappelijke kennis en de rol van archeologisch erfgoed in de samenleving vormen blijvende speerpunten.

Stel mij een vraag over

 • Prehistorie van Nederland
 • Doggerland en de prehistorische archeologie van de Noordzee
 • Materiële cultuur steentijd en bronstijd
 • Theorie en etnografie van prehistorische jager-verzamelaars en boerensamenlevingen
 • De waarde(ring) en rol van archeologisch erfgoed in de samenleving

Belangrijke onderzoeksprojecten

 • Resurfacing Doggerland (2021-2025) NWO ‘Archeologie-Telt’. Onderzoeksproject prehistorische archeologie Noordzee
 • Elsloo-Koolweg reconsidered (2019-2020) RCE ‘pre-Malta’. Onderzoeksproject oudste grafveld (Lineaire Bandkeramiek) Nederland
 • The Ommerschans hoard (2017-2023). Analyse en interpretatie Ommerschans depotvondst
 • Collecting Ancient Europe (2016-2020). NWO-‘Museumbeurs’. Receptie-onderzoek collectie Oud-Europa
 • Networked landscapes (2016-2018). Participation in burial mound research Leiden University
 • Terug naar de Bandkeramiek (2010-2014). NWO-‘Odyssee’. ‘Vergeten’ onderzoek van de bandkeramiek
 • From Hardinxveld to Noordhoorn (2004-2008). NWO-‘Oogst van Malta’. Neolithisatieproces
Luc Amkreutz

Luc Amkreutz

Belangrijke publicaties

Luc Amkreutz Hoogleraarschap

Luc Amkreutz

Belangrijke tentoonstellingen

Belangrijke lezingen en congressen

 • 2021, Doggerland. Een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee. Spraakwater, Tongeren (digitaal).
 • 2021, Megalithic Malta. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, ambassadors evening.
 • 2021, Guided tour through the exhibition Doggerland. Lost world under the North sea, Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.
 • 2021, Guided tour through the exhibition Temples of Malta, Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.
 • 2021, Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee. Podcast Radio Horzelnest, Studium Generale, Leiden.
 • 2020, Doggerland dynamics. Exploring the characteristics of human-environment interaction and adaptability in the Mesolithic of the North Sea area 9000-5000 cal BC. MESO-conference, Toulouse (digitaal).
 • 2020, Even better than the real things? The role and appreciation of prehistoric and early historic replicas in the National Museum of Antiquities in Leiden. Historic replicas in north-west Europe: current research, future prospects. Stirling University Workshop, Stirling.
 • 2019, Drowned Worlds. Sunken Hunting Grounds of the Mesolithic…and their repercussions. Steinzeitliche Grenzerfahrungen. Neolithische und mesolithische Parallelgesellschaften in der Nordeuropäischen Tiefebene, Hannover.
 • 2019, Doggerland emerging. A survey of the archaeological potential of a vast prehistoric landscape, From the North Sea Lowlands to the Celtic Shelf Edge: Reconstructing interconnected environments for the past 500 kyrs, Quaternary Research Organisation/TNO International Conference, TNO, Utrecht.
 • 2019, The Dutch masters? Art, decoration and ornaments in the Late Palaeolithic and Mesolithic of the Netherlands and Doggerland 13 000 – 5 000 BC (with Marcel Niekus) International & Interdisciplinary Conference “Mesolithic Art – Abstraction, Decoration, Messages”, Landesmuseum für Vorgeschichte/Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle, Germany.
 • 2019, International Workshop: Workshop Ommerschans. Connecting hoards and giant swords in Bronze Age Europe: The Ommerschans sword and hoard, RMO, Leiden.
 • 2019, Spectaculaire vondsten uit de Noordzee (with Marcel Niekus) en Van grondsporen…naar mesolithische keukens, Reuvensdagen, Apeldoorn.
 • 2017, Every end has a start: the transformations of Neolithic societies and the emergence of new ethnic identities. Session co-organiser (met prof. Fontijn, drs. I. van Wijk en drs. Daniela Hoffman). EAA Meeting, Maastricht.
 • 2013, Something out of the ordinary? Interpreting the diversity in the uniformity of the Early Neolithic Linearbandkeramik in Central and Western Europe. Session co-organiser (met drs. I. van Wijk and dr. F. Haack). EAA Meeting, Pilzen.

In de media

Video’s

Bekijk de YouTube-video’s van het Rijksmuseum van Oudheden waarin Luc Amkreutz over de museumcollectie of tentoonstellingen vertelt.

Nevenwerkzaamheden

 • Voorzitter Stichting archeologie/Steentijddag
 • Onderzoeker Faculteit archeologie