Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Conservator collectie Prehistorie

Dr. Luc W.S.W. Amkreutz
tel: +31 (0)71 5163 167
e-mail: l.amkreutz@rmo.nl
Volg Luc Amkreutz op Twitter

Studie en interesses

Luc Amkreutz (1978) studeerde Prehistorie aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde in 2004 af op een studie over de vroegste boeren in Nederland en hun nederzettingen langs de Maas. In december 2013 promoveerde hij op het proefschrift Persistent Traditions. A long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC). Luc Amkreutz is intensief betrokken bij uiteenlopend onderzoek naar het Mesolithicum en Neolithicum in Nederland en Noordwest-Europa. Ook de prehistorische archeologie van de Noordzee heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij is lid van het bestuur van de Stichting Reuvens en organiseert samen met een werkgroep de jaarlijkse Steentijddag.

Onderzoek en herinrichting vaste tentoonstelling

Tussen 2010 en 2014 was Luc Amkreutz betrokken bij het NWO-Odyssee onderzoek Terug naar de Bandkeramiek: vergeten onderzoeken van de bandkeramiek en vanaf 2008 bij het onderzoek naar grafheuvels aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Sinds 2016 neemt hij namens het Rijksmuseum van Oudheden deel als onderzoekspartner in het project Networked Landscapes, waarin nieuw (veld)onderzoek wordt verricht naar de grafheuvelrij en het rituele landschap bij Epe-Niersen. In 2011 opende in het Rijksmuseum van Oudheden de vernieuwde vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland, waarbij Luc Amkreutz verantwoordelijk was voor het gedeelte over de prehistorie. In 2016 ontving hij een Museumbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor nieuw onderzoek naar de ‘vergeten’ collectie Oud Europa van het Rijksmuseum van Oudheden.

Expertise

Belangrijke onderzoeksprojecten

Relevante (veld)ervaring

Luc Amkreutz

Representatieve tentoonstellingen

Representatieve publicaties

Pdf’s van publicaties van Luc Amkreutz kunt u downloaden via zijn pagina op Academia.edu

Bezoek ons: