Restaurator organisch materiaal

Eliza Jacobi
tel: +31 (0)71 5163 169
e-mail: e.jacobi@rmo.nl

Studie en loopbaan

Eliza Jacobi (1981) behaalde in 2004 haar master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna voltooide ze de vierjarige restauratie-opleiding, specialisatie Boek en Papier, aan het voormalige Instituut Collectie Nederland (tegenwoordig Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Ze rondde deze opleiding in 2009 cum laude af met een onderzoek naar en de ontwikkeling van een veilige reparatiemethode voor documenten die zijn beschreven met ijzergallus-inkt. Hierover heeft ze in de afgelopen tien jaar workshops gegeven voor restauratoren binnen en buiten Europa. Sinds 2009 werkte ze voor restauratieatelier Nijhoff Asser en voor kortere periodes in het Stedelijk Museum Amsterdam, het Sultanspaleis in Yogyakarta (Indonesië), The National Gallery of Australia en The Islamic Art Museum Malaysia.

Specialisaties

In de periode 2017-2021 had ze haar eigen bedrijf in Leiden en werkte ze als freelancer voor de Universiteit Bibliotheek Leiden. De afgelopen jaren heeft Eliza zich toegelegd op objecten van papier, perkament en leer, en gecompliceerde restauratiebehandelingen van hieraan gerelateerde organische materialen zoals 3D-modellen van papier-maché, pith, palmbladeren en papyrus. Sinds 2019 is ze verbonden als restaurator organisch materiaal aan het Rijksmuseum van Oudheden. Eliza geeft ook les aan de Universiteit van Amsterdam bij de Master Conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

Onderzoeks- en restauratieprojecten

 • Een koptische codex uit de 6e eeuw (inv. nr. AMS 9) (2019 – 2020)
 • Dodenboek van Kenna (inv. nr. SR vel 1-39) (2020 -)
 • Romeins leer (2020 -)
Eliza Jacobi

Publicaties

 • In bewerking: 2021 Jacobi, E., C.H. Scheper, E. Menei. “A complete Coptic codex – a material study and conservation approach of a relatively unknown bound papyrus manuscript” In: Suave Mechanicals : Essays on the History of Bookbinding Vol. 8, ed. Julia Miller, 2021, Ann Arbor, Michigan: The Legacy Press.
 • 2020 Jacobi, E. AMS 9: “Een papyrus codex uit Egypte” In: Archeologie Magazine, nr 5 (2020): 36-38.
 • 2017 Jacobi, E. Moisture and Mending: A Method for Doing Local Repairs on Iron Gall Ink. In: Adapt & Evolve 2015: East Asian Materials and Techniques in Western Conservation. Proceedings from the International Conference of the Icon Book & Paper Group, London 8-10 April 2015. Edited by: Whymark, Francesca. pp. 80-90.
 • 2016 Jacobi, E. “Workshop Hanji papier maken: Een verslag” Au Courant, Nr. 11 (2016).
 • 2014 Belhadj, Oulfa, C. Phan Tan Luu, E. Jacobi, S. Meslet-Struyve, S. Vez, B. Reissland, V. Rouchon. “The Dutch Fe-migration mending test: exploring further areas of use.” The Journal of Paper Conservation, 15 no. 1 (2014): 9-15.
 • 2014 Belhadj, O., C. Phan Tan Luu, E. Jacobi, B. Reissland, and V. Rouchon. “Un Nouvel Outil Pour évaluer Le Risque De Migration D’encres Ferrogalli ques: Possibilités Et Limites.” Support Tracé, no. 14 (2014): 61-67.
 • 2013 Jacobi, E. “The Dutch Fe-Migration test.” Journal of Paper Conservation, 14 no. 4 (2013): 38.
 • 2011 Jacobi, E. et al. “Rendering the invisible Visible. Preventing Solvent Induced Migration during Local Repairs on Iron Gall Ink.” Journal of Paper Conservation, 12 no. 2 (2011): 25-34.
 • 2011 E. Jacobi and B. van Velzen. “Instructables: Repair on Iron Gall ink with Remoistenable Tissue.” Journal of Paper Conservation, 12 no. 2 (2011): 37-38.
 • 2011 E. Jacobi and B. van Velzen. “Instructables: Remoistenable tissue.” Journal of Paper Conservation, 12 no. 2 (2011): 35.

Recente Congressen, lezingen en workshops

 • 2021 Lezing voor het Belgisch Nederlands Boekbandengenootschap/ Universiteit van Antwerpen: Symposium de onzichtbare boekband. 11 juni 2021 online. Eliza Jacobi. Leer, perkament en papyrus: Onderzoek en restauratie van een 6de eeuwse koptische codex.
 • 2021 Workshop. Universiteit van Amsterdam. Conservation and Restoration Master and APP programme. Behandeling van documenten met ijzergallusinkt.
 • 2020 RoMeO-Lezing. Eliza Jacobi. Papyrus, perkament en leer: restauratie van een Oudegyptische codex uit de 6de eeuw. 15 december 2020 online.
 • 2019 Workshop en advies. The National Library of Indonesia, Jakarta, Augustus 2019. Samen met Katharina Wewerke van de Staatsliche Bibliothek Berlin. Advies en workshop van restauratie technieken met betrekking tot de restauratie van het Unesco World Heritage Manuscript Babad Diponegoro.
 • 2019 Lezing. XIVth IADA-Congres, 23 sept-27 sept in Warsaw (Poland). Eliza Jacobi and Karin Scheper. Pith Paintings: Old Repairs and a New Conservation Approach.
 • 2019 LUCIS Summerschool on Philology and Manuscripts from the Muslim World. August 2019 University of Leiden. Eliza Jacobi. Paper, Pen and Ink: The history of paper in the Islamic world and conservation issues of manuscripts.
 • 2017 Workshop. Canadian Conservation Institute advanced professional development workshop “Iron Gall Ink: Decision Making and Treatment Practices”. Ottawa 6-9 November 2017. Samen met Crystal Maitland, Paper Conservator (CCI), en Season Tse, Senior Conservation Scientist (CCI).
 • 2016-2017 Islamic Arts Museum Malaysia. Diverse workshops over papier, perkament en leer restauratie voor de restauratoren in het museum. Onderwerpen: ijzergallusinkt (risk-assessment, natbehandeling en reparatie) geschiedenis van leer en perkament, papierhistorie, inkten, lijmen en reparatie methode op papier, perkament en leer.
 • 2016 Workshop. AIcCM: Book, Paper and Photographic Materials Symposium, 10-12th October, in Canberra (Australia). Jacobi, E. and C. Phan Tan Luu: post conference workshop, 13 and 14 Oktober: Local repairs on Iron Gall Ink.