Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Stipendium naar Rome

Het Rijksmuseum van Oudheden looft ieder jaar een beurs (stipendium) uit voor archeologen en (kunst-)historici die recentelijk zijn afgestudeerd. Dit stipendium stelt hen in de gelegenheid onderzoek te doen in het Koninklijke Nederlands Instituut te Rome (KNIR), bijvoorbeeld ter voorbereiding van een promotietraject of publicatie. De voorwaarde voor deze beurs is dat het onderzoek gerelateerd is aan de collectie of de geschiedenis van het museum. Het betreft een bedrag van € 3.000 ter dekking van kosten van levensonderhoud in Rome en € 500 voor reiskosten. Het KNIR stelt in Rome een kamer beschikbaar voor twaalf aaneengesloten weken.

Stipendium

Stipendium 2020

De reisbeurs is voor het jaar 2020 toegekend aan Anne-Lieke Brem, in het kader van een reizende tentoonstelling over gezondheid in de oudheid, die het Rijksmuseum van Oudheden in de  toekomst zal organiseren. Hier volgt haar verslag:

Onderzoek naar gezondheid in de oudheid

Begin januari 2020 – toen het coronavirus nog ver weg leek te zijn in Europa – kreeg ik te horen dat mij het KNIR-RMO Stipendium 2020 werd toegekend. Een aantal weken later reisde ik vol goede moed af naar Rome, om onderzoek te doen naar gezondheid in de oudheid en hoe dit thema tentoongesteld wordt in Italiaanse (en uiteindelijk ook Griekse) musea.

Leren van het verleden

Gezondheid is een belangrijk aspect binnen samenlevingen, zowel in de oudheid als nu. Wat kunnen we leren van de samenlevingen uit de oudheid? Welke hulpmiddelen en/of voedingsmiddelen werden gebruikt om gezond te blijven en om weer gezond te worden? Hoe zorgde men voor een gezonde(re) leefomgeving? Vragen die ook in onze huidige samenleving belangrijker zijn dan ooit.

Reizende tentoonstelling

Het doel van het onderzoek is een tentoonstellingsvoorstel te schrijven – Gezondheid! – en meer theoretische achtergrond te vergaren bij de objecten die in het bezit zijn van het Rijksmuseum van Oudheden. De tentoonstelling zal bij voorkeur bestaan uit (kleine) objecten, relevant vergelijkingsmateriaal uit onze huidige gezondheidszorg (zoals een Romeinse scalpel naast een moderne scalpel) en beeldmateriaal van archeologische vindplaatsen waar in de oudheid rituele of vroege geneeskunde werd uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de tentoonstelling kan reizen om een breder publiek te bereiken: van tentoonstellingsruimten in ziekenhuizen tot kleine(re) musea.

Corona

Tijdens de eerste twee weken van mijn verblijf ben ik dieper de literatuur in gedoken om het theoretisch kader bij deze objecten rond te krijgen. Op het moment dat dit onderdeel werd afgerond, bleek dat in Italië coronamaatregelen werden afgekondigd die het verblijf aan het KNIR bemoeilijkten. Musea en sites werden gesloten. Diverse bijeenkomsten werden gepland om ons op de hoogte te houden en uiteindelijk werd ons aangeraden terug naar Nederland te keren. Op dezelfde dag werd de lockdown afgekondigd en werden vrijwel alle vluchten geannuleerd.

Terug in Nederland

Na een tweedaagse treinreis via Genua, Nice en Parijs zetten twee medebursalen en ik weer voet op Nederlandse bodem. Het duurde echter niet lang voor ook in Nederland diverse maatregelen werden genomen, waardoor musea hun deuren moesten sluiten. Hierdoor kwam het onderzoek geheel stil te liggen. Het onderzoek zal in het najaar van 2020 worden afgerond in Nederland.

Anne-Lieke Brem

Aanvraag indienen

Om in aanmerking te komen voor het Rijksmuseum van Oudheden-stipendium dient de kandidaat een aanvraag in te dienen via de website van het KNIR. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de relatie tussen het voorgestelde onderzoek en de collectie en geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden.

  • Aanmeldingen voor de reisbeurs in het voorjaar van 2021 kunnen vanaf najaar 2020 worden ingediend via een aanmeldformulier op de website van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome.

Om in aanmerking te komen voor het stipendium dient de kandidaat een aanvraag in te dienen van maximaal vier pagina’s. Daarin moeten de volgende punten behandeld worden:

  • Titel van het onderzoek
  • Vraagstelling
  • Relevantie voor het Rijksmuseum van Oudheden
  • Bronnen aanwezig in Rome of omstreken
  • Planning
  • Producten (artikel, aanvraag voor financiering, deel van een dissertatie, etc.)
  • Persoonlijke motivatie

Kritisch onderzoek naar collectie en museum

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een wereldvermaarde collectie oudheden uit Nederland en het mediterrane gebied. Al vanaf het ontstaan van het museum in 1818, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van de museale activiteiten. Het onderzoek is gerelateerd aan de collectie en/of de geschiedenis van het museum. Het kan gaan om een opgraving, archiefonderzoek, materiaal onderzoek of vergelijkend onderzoek. Het Rijksmuseum van Oudheden stimuleert kritisch onderzoek, met originele vraagstellingen.

Anne-Lieke Brem

Anne-Lieke Brem

Bezoek ons: