Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Vanaf 2016 stellen het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) en het Rijksmuseum van Oudheden jaarlijks een stipendium ter beschikking aan een jonge onderzoeker. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een MA in een relevant vakgebied, bijvoorbeeld archeologie, (kunst)geschiedenis, klassieke talen of museumstudies. Het betreft een bedrag van € 3.000 ter dekking van kosten van levensonderhoud in Rome en € 500 voor reiskosten. Het KNIR stelt in Rome een kamer beschikbaar voor twaalf aaneengesloten weken.

Stipendium

Winnaar stipendium 2017

Het RMO-stipendium voor het voorjaar van 2017 is gewonnen door Sophie van Doornmalen. De jury heeft haar unaniem voorgedragen. Sophie gaat onderzoek doen naar ‘Hedendaags cultureel nationalisme in de museumrepresentatie van de klassieke oudheid.’ Ze zal zich daarbij concentreren op het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in Rome.

Aanvraag indienen

Om in aanmerking te komen voor een RMO-stipendium dient de kandidaat een aanvraag in te dienen via de website van het KNIR. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de relatie tussen het voorgestelde onderzoek en de collectie en geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden.

Om in aanmerking te komen voor een RMO-stipendium dient de kandidaat een aanvraag in te dienen van maximaal vier pagina’s. Daarin moeten de volgende punten behandeld worden:

  • Titel van het onderzoek
  • Vraagstelling
  • Relevantie voor het RMO
  • Bronnen aanwezig in Rome of omstreken
  • Planning
  • Producten (artikel, aanvraag voor financiering, deel van een dissertatie, etc.)
  • Persoonlijke motivatie

Kritisch onderzoek naar collectie en museum

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert een wereldvermaarde collectie oudheden uit Nederland en het mediterrane gebied. Al vanaf het ontstaan van het museum in 1818, is wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van de museale activiteiten. Het onderzoek is gerelateerd aan de collectie en/of de geschiedenis van het museum. Het kan gaan om een opgraving, archiefonderzoek, materiaal onderzoek of vergelijkend onderzoek. Het Rijksmuseum van Oudheden stimuleert kritisch onderzoek, met originele vraagstellingen.

Bezoek ons: