Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Zaterdag 1 februari 2020 in Leiden

Op zaterdag 1 februari 2020 wordt wederom de Steentijddag in Leiden georganiseerd, ditmaal voor de dertigste keer. De termijn van de Call for Papers is inmiddels gesloten. We streven voor de Steentijddag 2020 een breed en divers spectrum na en we hopen u een gevarieerd lezingenprogramma aan te bieden. Naast de reguliere lezingen is er ook weer ruimte voor enkele korte steentijdberichten.

Deelname

De kosten voor deelname, inclusief lunch en borrel, bedragen € 25.
Aanmelden: website Steentijdarcheologie.nl (tot uiterlijk 25 januari 2020).

Locatie

Lipsiusgebouw (Universiteit Leiden), Cleveringaplaats 1, Leiden.
Inschrijving van 10.30 tot 11.00 uur in de centrale hal.

Programma

10.30 – 11.00 uur: ontvangst, inschrijving, koffie en thee

11.00 – 11.30 uur: Marcel Niekus, Paul Kozowyk, Geeske Langejans, Dominique Ngan-Tillard, Henk van Keulen, Hans van der Plicht, Kim Cohen, Willy van Wingerden, Bertil van Os, Bjørn Smit, Luc Amkreutz, Lykke Johansen, Annemieke Verbaas en Gerrit Dusseldorp
Noordzee-Neanderthalerlijm: een vondst met diepgang

11.30 – 12.00 uur: Merel Spithoven
Hollandse zuinigheid: gebruikssporenanalyse op de kleine (< 88,5 mm) benen spitsen met weerhaken uit mesolithisch Doggerland

12.00 – 12.30 uur: steentijdberichten
– Jan Dekker: Non-destructieve ZooMS-analyse van benen werktuigen
– Dick Schlüter: Waar liggen in Twente de verdwenen hunebedden?
– Jan-Willem van der Drift: Een verrassende amateur-vondst; op reis met de ‘Venus’ van Maastricht

12.45 – 14.00 uur: lunch
Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen

14.00 – 14.30 uur: Eelco Rensink en Piet van Gisbergen
Vindplaatsen van ‘late’ Neanderthalers bij Esbeek. Een periglaciaal landschap uit de laatste ijstijd, rijk aan stenen artefacten

14.30 – 15.00 uur: Arnold Carmiggelt
Assien Bohmers en zijn betekenis voor het Steentijd-onderzoek

15.05 – 15.30 uur: theepauze

15.30 – 16.00 uur: Henk van der Velde, Niels Bouma, Daan Raemaekers
Dalfsen. Een TRB-grafveld van internationale allure

16.00 – 16.30 uur: Jeroen van Zoolingen
Den Haag-Steynhof, een intrigerende nederzetting van de Vlaardingencultuur

16.30 – 17.30 uur: borrel in het Rijksmuseum van Oudheden (Rapenburg28, Leiden)

Steentijddag 2020

29ste Steentijddag: 2 februari 2019

Verslag

Lees en bekijk hier het (foto)verslag van de 29ste Steentijddag op vrijdag 2 februari 2019, gemaakt door Luc Amkreutz.

Abstracts en programma

Lees hier de abstracts voor de 29ste Steentijddag op vrijdag 2 februari 2019.

Wat is de Steentijddag?

De Steentijddag is een jaarlijks terugkerend evenement dat in principe altijd plaatsvindt op de eerste zaterdag in februari. Het is een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. De organisatie is in handen van de Stichting Steentijdarcheologie.

Lezingen en elkaars vondsten bekijken

De Steentijddag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de archeologie van de Steentijd. Het dagprogramma bestaat uit lezingen over allerlei aspecten van de Steentijd-archeologie, van het Midden-Paleolithicum tot en met het Laat-Neolithicum. Lezingen vormen de hoofdmoot van het programma, maar de dag is zodanig ingedeeld dat er ook ruime gelegenheid is om elkaar vondsten te tonen, boeken te (ver)kopen en informatie uit te wisselen. Ook is er altijd een borrel tot besluit.

Blijf op de hoogte

Wilt u voortaan snel en gemakkelijk op de hoogte blijven over de Steentijddag? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de Stichting Steentijdarcheologie.

Bezoek ons: