Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

De negenentwintigste Steentijddag

Op 2 februari 2019 vond in Leiden de 29ste steentijddag plaats. We mochten ons weer verheugen in een grote opkomst van tenminste 210 deelnemers. Het toont dat onze dag springlevend is en voor ieder wat wils biedt, dit keer van vuursteentechnologie tot visweren en van hutten tot micromorfologie. De komende jaren hebben we vooral de hoop om vaker amateurarcheologen over de streep te trekken een lezing te presenteren.

Ochtendsessies

De dag begon in het Jong-Paleolithicum met een lezing van Pir Hoebe over de overeenkomsten en verschillen tussen de technologische tradities van het Magdalenien, de Hamburg-cultuur en de Creswell-groepen. De vaststaande cultuurconcepten gebaseerd op lithische analyse lijken voor een belangrijke deel te relateren aan de kwaliteiten van het materiaal. Na Pir volgde een dubbellezing over de mesolithische vindplaatsen met hut van Soest-Staringlaan (door Inger Woltinge en Izabel Devriendt) en, in afwezigheid van Marcel Niekus, over Kampen-Reeverdiep door Axel Muller en Annemieke Verbaas. Beide vermoede hutten vormen een interessante aanvulling op het weinige dat we weten over waar men woonde in de midden-steentijd. De lange C14-sequentie van Soest is op zijn minst intrigerend te noemen. De ochtend werd afgesloten door de indrukwekkende visweren van Almere en het onderzoek naar hun ontwikkeling en reparatiefasen.

Middagsessies

Na de lunch, waar wederom volop boeken gekocht konden worden en Ernest Mols adverteerde voor het nationaal kampioenschap vuistbijl vervaardigen, doken we het middagprogramma in. Hans Huisman en Dimitri Teetaert belichtten beide een ander aspect van de beginnende akkerbouwers in de Holocene deltagebieden. De vraag werd opgeworpen in hoeverre er niet intensiever en vroeger sprake was van akkerbouw en de aardewerktradities van de Swifterbant-cultuur en de relaties met omringende groepen kwamen in de lezing van Dimitri ter sprake.

Na de thee

Na de theepauze sprak Bjørn Smit de toehoorders toe over de nieuwe organisatiestructuur van de Steentijddag die inmiddels is samengegaan met de Stichting Archeologie en wie er zitting heeft in deze organisatie (naast hemzelf en ondergetekende, eveneens Marie-France van Oorsouw, Hans Peeters, Daan Raemaekers en Roy Machiels). Daarna brak alweer het laatste blok aan. Jan de Koning wist het publiek te boeien met een lezing met maar heel weinig vondsten uit de overgang naar de bronstijd en als laatste sprak Yannick Raczynski-Henk over het paleolithisch onderzoek waaraan hij al enkele jaren deelneemt in Armenië en waar mogelijk verschillende technologische tradities (Acheuléen en Levallois) tegelijk voorkomen in eenzelfde context.

Bij de afronding werden naast het bedanken van de sprekers eveneens twee vrijwilligers geëerd: Joris Brattinga en Sasja Van der Vaart-Verschoof. Sasja, inmiddels met gezin, ondersteunt deze mooie dag al tien jaar. Bedankt!

Na de borrel in het RMO bleef het in Leiden nog lang gezellig en zien we alweer uit naar een nieuw jubileum: de 30ste steentijddag op 1 februari 2020. Hopelijk tot dan!

Luc Amkreutz

Bezoek ons: