Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

1. Inventarissen

1.1 Inventaris van de archeologische collectie
1.2 Kladinventaris
1.3 Registers op de inventaris
1.4 Systematische inventaris
1.5 Oude standinventaris
1.6 Deelinventarissen
1.7 Inventarissen van niet-archeologische voorwerpen in het rijksmuseum van Oudheden

2. Catalogi

2.1 Ontwerpen van catalogi
2.2 Catalogi uitgegeven door het museum
2.2.1 Egypte
2.2.2 Grieks, Romeins, Etrurisch
2.2.3 Germaans, vroeg Nederlands
2.2.4 Azië
2.2.5 Bibliotheek

3. Catalogi van collecties (deels) aangekocht door of nagelaten aan het museum

4. Jaarverslagen

5. Publicaties

5.1  Oudheidkundige Mededelingen
5.2 Supplement op de Oudheidkundige mededelingen
5.3 Inhoudsopgave en index op Oudheidkundige Mededelingen

6. Vondsten Nederland en collectie RMO

6.1 Oud vondstarchief (documentatie over meldingen van archeologische vondsten in Nederland)
6.2 Nehalennia vondsten
6.3.1 Documentatie en analyses archeologische collectie naar vondstplaats
6.3.2 Voor-Azië
6.3.3 Egypte
6.3.4 Klassieke wereld
6.3.5 Nederland

7. Topografische boeken

Zijn ondergebracht in de bibliotheekcollectie

8. Opgravingen van het RMO

8.1 Voor-Azië
8.2 Aboe Roash 1957-1959
8.2.1 Eerste opgravingscampagne 1957
8.2.2 Tweede opgravingscampagne 1958
8.2.3 Derde opgravingscampagne 1959
8.2.4 Nubië
8.2.5 Sakkara
8.3 Tunesië, Thorikos, Vulci
8.4 Nederland
8.5 Oekraïne

9. Tentoonstellingen

10. Publiciteit en educatief werk

11. Bruikleen en ruil

12. Bezoekers

13. Het uitgeven van publicaties

14. Scripties en stageverslagen

15. Gebouwen en inrichting

16. Bedrijfsvoering

17. Correspondentie

18. Financiën

19. Archiefbescheiden van conservatoren en directeuren

directeur C.J.C. Reuvens
conservator L.J.F. Janssen
conservator en directeur C. Leemans
conservator en directeur W. Pleyte
conservator H.J. de Dompierre de Chaufepié
conservator/directeur P.A.A. Boeser
conservator/directeur  J.H. Holwerda
conservator H. Brunsting
conservator/directeur A. Klasens

20. Privéarchieven

Worden apart ondergebracht met een eigen inventaris

21. Knipsels

22. Foto’s

23. Prenten, tekeningen en papierafdrukken

24. Documentatie andere collecties

25. Manuscripten

Bezoek ons: