Correspondentie, stukken, bescheiden, foto's en kaartmateriaal

Het Rijksmuseum van Oudheden bezit een omvangrijk archief dat teruggaat tot de oprichting van het museum in 1818. Het museumarchief geeft een waardevol inzicht in de geschiedenis van het museum en de ontwikkeling van de archeologie in Nederland en over de grens. Het bestaat onder andere uit correspondentie, stukken over het organiseren van tentoonstellingen, bescheiden van opgravingen in Nederland en het Midden-Oosten, foto’s en kaartmateriaal.

Toegankelijk maken: het Metamorfoze-project

In het kader van het Metamorfoze-project heeft het museum subsidie gekregen om het brievenarchief 1818-1923 te conserveren en te digitaliseren. Deze correspondentie gaat terug tot de oprichting van het Rijksmuseum van Oudheden in 1818. Het bevat interessante correspondentie over de museumcollectie en de contacten met archeologen en wetenschappers in binnen- en buitenland. Deze correspondentie is nu online beschikbaar via het Archiefportaal en wordt door vrijwilligers iedere dag nog beter toegankelijk gemaakt. De periode 1835-1906 is nu al met zoektermen doorzoekbaar.

Johanna Brants

Een voorbeeld van het soort brieven die in het brievenarchief 1818-1923 te vinden zijn, vindt u op de pagina over Johanna Brants, de eerste vrouwelijke conservator van het museum.

Meer archieven toegankelijk

In de komende jaren worden meer archieven digitaal toegankelijk gemaakt voor publiek: het brievenarchief 1924-1977, het Reuvens-archief, en de banden Nederlandsche Oudheden van Pleyte.

Inzage

De archieven van het Rijksmuseum van Oudheden kunt u op afspraak inzien in de bibliotheek aan de Papengracht 30. Mocht u archiefstukken willen bekijken, dan kunt u zich melden bij Mariëlle Bulsink, archivaris van het museum, tel. 071 – 5163 124 of .

Indeling RMO-archief

Museumarchief Aquarel Tempel van Zaghouan (Tunesië), ca. 1820. Archief

Aquarel 'Tempel van Zaghouan’ (Tunesië), ca. 1820. Archief Rijksmuseum van Oudheden

Meer archieven

Het museum heeft in de loop der jaren ook archieven in beheer gekregen, die een link hebben met de collectie of de taakstelling van het Rijksmuseum van Oudheden:

 • Archief van mw. A.H. Hondius-Crone betreffende de Nehalennia van Domburg
 • Archief van graaf C. Borgia
 • Archief van J.E. Humbert
 • Archief van Willem de Famars Testas
 • Archief van A. Tj. Van der Meulen
 • Archief van J. Butter
 • Archief van C.A. Kalmeijer
 • Archief van A.E. Remouchamps
 • Archief van J.K. van der Haagen
 • Archief van T.H.M. Falke
 • Archief van het Reuvensfonds
 • Archief van de Internationale Maatschappij voor Ethnografie
 • Archief Nederlandsche Anthropologische Vereniging 1897-1988
 • Archief van de Stichting voor Archeologie
 • Archief van de RMO Personeelsvereniging
 • Archief van de vriendenvereniging Romeo