Digitaal archief

Het museale archief omvat documenten die vóór het digitale tijdperk op papier zijn gesteld. Een deel van dit papieren archief is inmiddels gedigitaliseerd en online beschikbaar. Een overzicht van de analoge archiefstukken vindt u in de pdf onderaan deze pagina.

Het archief in Leiden bezoeken

Het beheer van het archief is in handen van Mariëlle Bulsink, bibliothecaris en archivaris van het Rijksmuseum van Oudheden. Voor het raadplegen van het papieren archief dient u een afspraak met haar te maken. Zij werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag en is telefonisch bereikbaar op 071 – 5163 124. U kunt haar ook een bericht sturen.

  • Het papieren archief van het Rijksmuseum van Oudheden bevindt zich in het dienstgebouw van het museum aan de Papengracht 30 in Leiden. Dit is de straat achter het museum zelf.

Vanaf 1818

Sinds de stichting van het Rijksmuseum van Oudheden in 1818 is het reilen en zeilen van het museum op papier vastgelegd. Het archief is voor interne en externe onderzoekers een bron van informatie over de geschiedenis van het museum, de verwerving van objecten, opgravingen en de archeologiebeoefening in het algemeen. De indeling van het papieren archief kunt u onderaan deze pagina downloaden als pdf.

Analoge archieven

Hoewel we tegenwoordig in een digitaal tijdperk leven, groeit het analoge archief nog steeds. Zo worden bijvoorbeeld met enige regelmaat privéarchieven van personen die hun sporen hebben verdiend in de archeologie in het archief opgenomen. Maar ook archiefmateriaal dat is gerelateerd aan de museale collectie wordt nog steeds verzameld en voor toekomstig onderzoek bewaard en ontsloten.

  • Mocht u een bestemming zoeken voor papieren documenten die gerelateerd zijn aan de oudheidkundige collectie van het museum, dan kunt u zich wenden tot Mariëlle Bulsink, archivaris van het museum, tel. 071 – 5163 124 of stuur een bericht.

Digitale archieven

In het kader van het Metamorfoze-project heeft het museum subsidie gekregen om het brievenarchief 1818-1923 te conserveren en te digitaliseren. Deze correspondentie gaat terug tot de oprichting van het Rijksmuseum van Oudheden in 1818. Het bevat interessante correspondentie over de museumcollectie en de contacten met archeologen en wetenschappers in binnen- en buitenland. Deze correspondentie is nu online beschikbaar via het zoekveld hierboven, of via het Archiefportaal. Het wordt door vrijwilligers iedere dag nog beter toegankelijk gemaakt.

  • De periode 1835-1923 is nu met zoektermen doorzoekbaar. In de komende jaren worden meer archieven digitaal toegankelijk gemaakt voor publiek: het brievenarchief 1924-1977, het Reuvens-archief, en de banden Nederlandsche Oudheden van Pleyte.

Liefdewerk Oud Papier

Om dit gedigitaliseerde brievenarchief beter doorzoekbaar te maken is in 2017 het project Liefdewerk Oud Papier gestart. Met hulp van vrijwilligers is de periode 1835-1923 inmiddels met zoektermen doorzoekbaar. De correspondentie uit deze periode geeft een uniek kijkje in de eerste honderd jaar van het Rijksmuseum van Oudheden. Maar ook na deze periode biedt het archief interessant informatie over aankopen van topstukken of de museummedewerkers zelf, zoals over Johanna Brants, de eerste vrouwelijke conservator van het museum.

Hulp gevraagd!

Maar er zijn nog veel handen nodig om ook de rest van de twintigste eeuw te ontsluiten. Heeft u interesse om vanuit uw huiskamer historisch belangrijke brieven te ontsluiten? Neem dan contact op met Mariëlle Bulsink, archivaris van het museum, tel. 071 – 5163 124 of stuur een bericht.

Mediatheek

Naast een papieren archief beheert het Rijksmuseum van Oudheden ook een fotoarchief. Het omvat voorbeelden van vroege fotografie, maar ook talloze dia’s en negatieven. De collectie glasnegatieven is inmiddels gedigitaliseerd en vindbaar via de collectiezoeker. In de komende jaren zal ook het overige analoge beeldmateriaal gedigitaliseerd worden en online beschikbaar worden.