Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Museumles

Deze les is beschikbaar vanaf 29 oktober 2019

Voor wie?

Klas 4, 5 en 6
vwo/havo

Wat kunt u verwachten?

Welke keuzes maken musea bij het tentoonstellen van kunst? Tijdens deze museumles kruipen de leerlingen in de rol van tentoonstellingsmakers, restauratoren, marketeers en filosofen op de tentoonstelling (en tekenatelier) Studio RMO. Ze zien daar gipsen kopieën van wereldberoemde beelden uit de oudheid, zoals de Venus van Milo en de discuswerper. Het tentoonstellen van gipsen objecten brengt veel vragen met zich mee. Als het originele beeld zwaar beschadigd is, mag je dan een gipsen replica aanvullen? Hoe bepaal je wat de topstukken van de collectie zijn? Is een kopie wel kunst? In groepen verdiepen de leerlingen zich in één van de vier rollen. Aan het eind van de les maken ze een creatief eindproduct waarin ze laten zien dat zij zich hun rol eigen hebben gemaakt.

Doelen

 • Leerlingen kennis laten maken met beelden uit de klassieke oudheid en de gipsen kopieën die daarvan zijn gemaakt;
 • leerlingen het museum laten ervaren als werkplek: verbindingen leggen met het professionele werkveld;
 • relaties tonen tussen de stof uit de lesmethodes op school en de voorwerpen in het museum;
 • leerlingen hun onderzoeksvaardigheden laten oefenen in een museale omgeving.

Aansluiting bij diverse vakken

De museumles sluit primair aan bij het nieuwe examenprogramma CKV: bij de dimensies schoonheid en lelijkheid, ambachtelijk en industrieel en traditie en innovatie. De museumles legt verbindingen tussen de verschillende domeinen: verkennen van de eigen ervaringen met en visie op kunst van de leerlingen, het verbreden door de leerlingen in contact te brengen met kunst in een levensechte professionele context, het verdiepen door hun onderzoeksvaardigheden in te zetten voor het ontwerpen en maken van een zelfgekozen eindproduct, en het verbinden door het resultaat achteraf te presenteren.

Aansluiting bij andere vakken

Ook bij andere vakken vindt deze museumles aansluiting:

 • Bij filosofie: bij de subdomeinen A1 (argumentatieve vaardigheden), A2 (onderzoeksvaardigheden en benaderingswijzen) en C2 (het al dan niet universeel zijn van waarden) uit het examenprogramma.
 • Bij GTC en LTC: bij de subdomeinen A2 (reflectie op antieke cultuur), B4 (reflectie op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur) en C6 (zelfstandige oordeelsvorming) uit het examenprogramma.
 • Bij het examenprogramma geschiedenis: bij tijdvak 2 (tijd van Grieken en Romeinen) en domeinen A (historisch besef) en B (oriëntatiekennis – de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur) uit het examenprogramma.

Duur

Zeven kwartier/105 minuten

Kosten

€ 90 per bezoek (maximaal 35 leerlingen)
Het is ook mogelijk om te betalen met de Cultuurkaart

Reserveren

Kunstkeuzes in het museum kunt u doen tijdens een van de vier tijdsblokken voor museumlessen: 9.00 – 10.45 uur / 11.00 – 12.45 uur / 13.00 – 14.45 uur / 15.00 – 16.45 uur.

Voorbereiden

 • 7 groepen maken en leerlingen een rol laten kiezen/toewijzen
 • Met de klas bespreken:
  -Wat gaan we doen?
  -Waarom gaan we dat doen? (betekenis geven)
  -Wat willen we bereiken? (docent(en) en leerlingen)

Meer informatie: info@rmo.nl

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw groep is? Dat kan! Als u onderstaande bon voor gratis entree print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs voor het museum. (De bon is geldig t/m 31 augustus 2020)

VO algemeen leerlingen

Bezoek ons: