Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Deze les is beschikbaar vanaf 29 oktober 2019

Welke keuzes maken musea bij het tentoonstellen van kunst? In deze les kruipen de leerlingen in de rol van tentoonstellingsmaker, restaurator, marketeer en filosoof aan de hand van de tentoonstelling en tekenatelier Studio RMO. Daarin zien ze gipsen kopieën van wereldberoemde beelden uit de oudheid, zoals de Venus van Milo en de discuswerper. Het tentoonstellen van gipsen objecten brengt een hoop vragen met zich mee. Als het originele beeld zwaar beschadigd is, mag je dan een gipsen replica aanvullen? Hoe bepaal je wat de topstukken van de collectie zijn? En is een kopie wel kunst? In groepjes verdiepen de leerlingen zich in één van de vier rollen. Aan het eind van de les maken ze een creatief eindproduct waarin ze laten zien dat zij zich de rol van tentoonstellingsmaker, filosoof, restaurator of marketeer eigen hebben gemaakt.

Laocoon Studio RMO

Voor wie?

Leerlingen bovenbouw havo en vwo

Kosten

€75 per bezoek (max. 25 leerlingen)

Duur

7 kwartier

Doel

Kennismaken met beelden uit de klassieke oudheid en de gipsen die daarvan zijn gemaakt. Kennismaken met het museum als werkplek: een verbintenis leggen met het professionele werkveld. Onderzoek doen voor en samenwerken aan een zelfgekozen creatief eindproduct.

Kerndoel

De museumles sluit aan bij het nieuwe examenprogramma CKV: bij de dimensies schoonheid en lelijkheid, ambachtelijk en industrieel, en traditie en innovatie. De museumles legt verbindingen tussen de verschillende domeinen: verkennen van de eigen ervaringen met en visie op kunst van de leerlingen, het verbreden door de leerlingen in contact te brengen met kunst in een levensechte professionele context, het verdiepen door hun onderzoeksvaardigheden in te zetten voor het ontwerpen en maken van een zelfgekozen eindproduct, en het verbinden door het resultaat achteraf te presenteren.

Aansluiting andere vakken

Ook bij andere vakken vindt de museumles aansluiting:

Werkvorm

Na een rol te hebben gekozen, bezoeken leerlingen in groepjes de tentoonstelling. Ze verdiepen zich in de kunstwerken met behulp van enkele activerende vragen en opdrachten, die zijn toegespitst op de gekozen rol. Vervolgens maken ze een creatief eindproduct die past bij de rol van tentoonstellingsmaker, filosoof, restaurator of marketeer. Achteraf worden de eindproducten op school aan elkaar gepresenteerd.

Reserveren

Kunstkeuzes in het museum kunt u doen tijdens een van de vier tijdsblokken voor museumlessen: 9.00 – 10.45 uur / 11.00 – 12.45 uur / 13.00 – 14.45 uur / 15.00 – 16.45 uur.

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw groep is? Dat kan! Als u onderstaande bon voor gratis entree print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs voor het museum. (De bon is geldig t/m 31 augustus 2019)

Bezoek ons: