Moeten we Domitianus cancelen?

Met het gratis lespakket Moeten we Domitianus cancelen? biedt het Rijksmuseum van Oudheden, in samenwerking met Anchoring Innovation, materiaal dat leerlingen uitdaagt kritisch te kijken naar bronnen over de regering en het leven van de Romeinse keizer Domitianus. Zijn regeringsperiode geldt als een van de gouden tijden van het imperium. Toch kondigde de senaat na zijn dood een damnatio memoriae over Domitianus af en kreeg hij een slechte reputatie in de antieke werken.

Damnatio memoriae

Leerlingen gaan aan de slag met de vraag of deze damnatio memoriae terecht was en of wij in het heden de herinnering aan Domitianus moeten laten verdwijnen. Het begrip ‘cancelcultuur’ wordt in dit pakket ingezet om het begrip damnatio memoriae grijpbaarder te maken. Door deze twee begrippen aan elkaar te koppelen worden leerlingen bovendien aan het denken gezet over de invloed die media (in het verleden en heden) heeft op iemands reputatie.

Voor wie?

Midden- en bovenbouw-leerlingen Latijn (voortgezet onderwijs/gymnasium)

Doel

Uw leerlingen horen over de regeerperiode van keizer Domitianus en leren kritisch om te gaan met de overgeleverde bronnen over zijn heerschappij. Door het koppelen van de damnatio memoriae van Domitianus aan ons begrip ‘cancelcultuur’ reflecteren leerlingen op normen en waarden uit de oudheid en het heden.

Opmerkingen en tips

Heeft u de lesbrief gedownload en gebruikt op school? Laat ons dan weten wat uw ervaringen zijn: stuur een e-mail aan educatie@rmo.nl. Ook tips voor veranderingen of verbeteringen ontvangen we graag!

Downloaden

U kunt de lesbrief en de bijbehorende documenten gratis downloaden onderaan deze pagina.