Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Sculpturen, vazen, reliëfs: in een museum genieten mensen vooral van de vele objecten. Maar ieder object is ook een belangrijke bron van informatie. In deze uitdagende museumles doen uw leerlingen in groepjes onderzoek naar een specifiek thema uit de Klassieke Oudheid, aan de hand van voorwerpen uit de museumcollectie en aanvullend (digitaal) bronnenmateriaal. Aan het einde van de les presenteren ze hun bevindingen in groepsverband aan de klas.

Grafmonument meisje

Voor wie?

Leerlingen 1 en 2 gymnasium

Kosten

€ 75 per bezoek (maximaal 35 leerlingen)
Het is ook mogelijk om te betalen met de Cultuurkaart

Duur

7 kwartier

Doel

Kennismaking met voorwerpen en inscripties uit de Klassiek Oudheid.

Kerndoel

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 37, 39 en 40 van Klassieke Talen en vormt een introductie op het vak epigrafie voor onderbouw leerlingen Grieks en Latijn.

Werkvorm

Introductierondleiding, onderzoeksopdrachten, presenteren van onderzoeksresultaten.

Reserveren

Kennismaking met de klassieken kunt u doen tijdens een van de vier tijdsblokken voor museumlessen: 9.00 – 10.45 uur / 11.00 – 12.45 uur / 13.00 – 14.45 uur / 15.00 – 16.45 uur.

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw groep is? Dat kan! Als u onderstaande bon voor gratis entree print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs voor het museum. (De bon is geldig t/m 31 augustus 2019)

Bezoek ons: