Corona-update

Met het oog op de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers ontvangt het museum tot de kerstvakantie 2021-2022 geen schoolgroepen.

Museumles

Voor wie?

Groep 5 t/m 8

Wat kun je verwachten?

Tijdens de museumles Archeoloog in een uur duiken je leerlingen in de oudste geschiedenis van Nederland. Ze onderzoeken verschillende archeologische vondsten uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de vroege en late middeleeuwen. Zodoende komen ze te weten wat archeologen precies doen, zoals uitzoeken van welk materiaal een vondst is gemaakt en waarvoor het gevonden object werd gebruikt. En archeologen achterhalen natuurlijk hoe oud een voorwerp is. Maar hoe doen ze dat? Na de introductie gaan de leerlingen met een werkboek in groepjes aan de slag in het museum. De les wordt afgerond met een practicum, dat uit twee onderdelen bestaat: archeologische materialen sorteren en voorwerpen dateren.

Doelen

  • Kennismaken met het begrip archeologie, het beroep van een archeoloog en hoe archeologie bijdraagt aan onze kennis over het verleden;
  • leren over verschillende tijdsperioden, zoals de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de moderne tijd en de daarbij behorende archeologische vondsten uit Nederland ontdekken;
  • actief bezig zijn met diverse materiaalsoorten en het dateren en sorteren van archeologische vondsten;
  • samen kijken, overleggen en keuzes maken.

Kosten

gratis

Duur

90 minuten

Reserveren

  • Reserveren kan om 09.00, 11.00, 13.00 of 15.00 uur.
  • Een museumles kun je telefonisch reserveren via de Servicedesk van het museum: 071 – 5163 163.
  • Coronatoegangsbewijs: verplicht voor begeleiders 18+.

Voorbereiden

  • Bespreek het doel van het museumbezoek. Lees ter voorbereiding en voor de introducerende les op school de docentenhandleiding (download).
  • 8 groepen maken.
  • We verwachten voor elk groepje een volwassen begeleider (gratis). De begeleiders krijgen in het museum een ondersteunende rol, licht hen hierover in.

Meer informatie: info@rmo.nl

Probeer het museum gratis uit!

Wil je vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor je groep is? Dat kan! Als je onderstaande bon voor gratis entree print en inlevert bij de kassa van het museum ontvang je een gratis entreebewijs voor het museum. Let op: graag vooraf online reserveren als ‘RMO-voucher’. (De bon is geldig t/m 31 augustus 2022)

Kinderen Archeologie van Nederland Museumles Archeoloog