Via een liveverbinding het museum in de klas

Via een liveverbinding met de klas nemen onze ervaren museumdocenten uw studenten mee naar de wereld van de oude Romeinen of Egyptenaren. In het museum staat de docent stil bij een aantal topstukken uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden. Het verhaal stemt hij of zij af op het niveau van de groep.

Oudheid in elkaar puzzelen

Door de museumobjecten op interactieve wijze samen met de studenten te bekijken, laat de de museumdocent zien dat het verleden veel raakvlakken heeft met het heden, en uit welke puzzelstukjes het onderzoek naar de oudheid bestaat. Hij of zij vertelt hoe groot die puzzel is, hoeveel stukjes we nog missen, maar ook dat we door kritisch te denken en goed te kijken nog best ver kunnen komen met het leren kennen van de mensen uit de oudheid.

  • dagen: maandag t/m vrijdag
  • duur: ca. 1 uur
  • kosten: € 50 per klas
  • reserveren: bel met onze servicedesk via 071 – 5163 163

Voor de verbinding gebruiken we bij voorkeur Google Meet of MS Teams, maar we zijn hierin flexibel.

Doelen

Tijdens de interactieve rondleidingen staan goed kijken, kritisch denken en zelf doen centraal. De volgende aspecten komen aan bod:

  • kennismaken met verschillende aspecten uit het dagelijkse leven van de oude Egyptenaren/Romeinen
  • actief en creatief kijken en onderzoeken
  • samen en/of individueel kijken, overleggen en keuzes maken
  • leren beargumenteren en naar elkaar luisteren

Livestream-rondleiding Egyptenaren: Wie waren zij?

Studenten maken kennis met de mummies in het Rijksmuseum van Oudheden. Wie waren de mensen onder de windselen? Waarom koos men voor mummificatie? Hoe wilden Egyptenaren herinnerd worden na de dood? En wat kon je écht niet missen en nam je daarom mee in het graf? Daarnaast gaat de museumdocent ook in gesprek met de studenten over het tentoonstellen van de mummies in het museum. Wat vinden ze daar zelf van?

  • Deze interactieve rondleiding sluit aan bij het vak Burgerschap, specifiek de sociaal-maatschappelijke dimensie, en behandelt de thema’s identiteit, religie, cultuur en traditie. Het programma is daarnaast gericht op het trainen van de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritische denkvaardigheden.

Livestream-rondleiding Romeinen: Van ruilhandel tot bitcoin

Studenten maken kennis met de handelswereld van de Romeinen. Hoe betaalde men voor dingen in Nederland toen de Romeinen er de baas werden? Waren er toe ook A-merken en modetrends? Kon je ook producten uit het buitenland verkrijgen? En wat kostte dat dan? Wat verdiende een gemiddelde burger ongeveer? Daarnaast gaat de museumdocent ook in gesprek met de studenten over hoe duurzaam men in het Romeinse rijk producten maakte en kocht, en hoe wij dat nu doen. Vind jij dat we duurzamer zouden kunnen zijn?

  • Deze interactieve rondleiding sluit aan bij het vak Burgerschap, specifiek de economische dimensie, en behandelt de thema’s geld, arbeid, produceren en consumeren en duurzaamheid. Het programma is daarnaast gericht op het trainen van de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritische denkvaardigheden.
RMO live video-rondleidingen

RMO live video-rondleidingen