Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Vrijwilligers gezocht voor ontsluiten digitaal briefarchief

Het Rijksmuseum van Oudheden is op zoek naar vrijwilligers die thuis, in hun eigen tempo, hun steentje willen bijdragen aan het ontsluiten van het digitale brievenarchief 1818-1923 van het museum. Het bevat interessante correspondentie over de museumcollectie en de contacten met archeologen en wetenschappers in binnen- en buitenland. Wie interesse heeft om mee te doen, kan dit aanmeldformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Het werk: metadata van brieven invoeren

De werkzaamheden zijn het vaststellen en invoeren van de metadata van de brieven. Om het digitale archief te kunnen ontsluiten zijn gegevens van iedere brief noodzakelijk, zoals afzender, geadresseerde, datum, plaats etc. Deze zogenaamde metadata zijn deels te vinden in indexboeken waarin van iedere brief dergelijke gegevens zijn opgenomen en deels in de brieven zelf, die voor het overgrote deel in het Nederlands, maar ook in het Frans, Duits of Engels zijn geschreven. Vrijwilligers wordt gevraagd om deze gegevens in een digitaal formulier in te voeren. Hiermee kan het museum de archiefwebsite met zoektermen doorzoekbaar maken. Zo kan bijvoorbeeld iemand die op zoek is naar correspondentie van een persoon, maar niet weet wanneer de briefwisseling heeft plaatsgevonden, toch de juiste brieven vinden met een simpele druk op de knop.

Bezoek ons: