Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen

Als u in de gemeente Leiden woont, kunt u op woensdag 20 maart 2019 uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen uitbrengen in het Rijksmuseum van Oudheden. Het stembureau in de Tempelzaal is van 7.30 tot 21.00 uur geopend. De ingang van het museum is op Rapenburg 28 (postcode 2311 EW, Leiden).

Stembureau op 20 maart

U kunt op 20 maart 2019 stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019. Voor de gecombineerde verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen hebben  alle kiesgerechtigde inwoners van Nederland inmiddels een oproepkaart in de brievenbus gekregen. U moet bij zich het stembureau identificeren met een identiteitsbewijs en uw stempas tonen. Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan zijn: een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland.

Meer informatie

Meer (onafhankelijke) informatie over de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen vindt u onder andere op:

Stembureau Tempelzaal2019

Bezoek ons: