Veertig houten palen Romeinse weg Katwijk/Valkenburg overgedragen

Op vrijdag 21 februari 2020 heeft Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed voor de provincie Zuid-Holland, veertig houten palen van de Romeinse weg van Katwijk/Valkenburg officieel overgedragen aan het Rijksmuseum van Oudheden. Het museum laat de palen nu conserveren, een proces dat zo’n anderhalf jaar in beslag neemt. In de toekomst wordt de weg permanent tentoongesteld in het museum. Hiermee wordt een gedeelte van de oudste Rijksweg van Nederland duurzaam behouden.

De limesweg

De oude noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes genoemd, volgde het verloop van de rivier de Rijn. In 125 na Chr. werd langs de Rijn een weg aangelegd die de Romeinse forten met elkaar verbond: de ‘limesweg’. Die weg bestond uit twee rijen houten palen, waarbinnen een soort dijk was opgeworpen. Hierop lag de weg zelf, die was bekleed met grind. Tegenwoordig is in het landschap niets meer te zien van de Romeinse weg, maar bij opgravingen in de buurt van Katwijk in 2018 zijn honderden houten palen van de weg aangetroffen. Dit archeologisch onderzoek vond plaats ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute langs de N206.

UNESCO werelderfgoed

Vanwege de grote archeologische betekenis heeft het kabinet besloten het Nederlandse deel van de Romeinse limes voor te dragen bij UNESCO als werelderfgoed. Op 8 januari 2020 heeft gedeputeerde Willy de Zoete uit naam van de Nederlandse Limes Samenwerking het nominatiedossier in Parijs aangeboden. In de Nederlandse Limes Samenwerking zijn de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland vertegenwoordigd, samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en een aantal Limes-gemeenten. Naar verwachting besluit UNESCO in de zomer van 2021 of de limes wordt toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.

Oudste Rijksweg Romeinse palen

Gedeputeerde Willy de Zoete (Provincie Zuid-Holland) overhandigt een van de Romeinse palen aan RMO-directeur Wim Weijland.

Oudste Rijksweg Romeinse palen

De opgraving van de Romeinse weg bij Katwijk/Valkenburg.