Evenement wordt podcast in 2023

Oog op de Oudheid (#OodO) is een sinds 2018 door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden georganiseerd jaarlijks evenement dat de ambitie heeft het publiek te tonen dat de oude wereld geen rariteitenkabinet is, maar een tijdvak dat serieus valt te bestuderen. Tot nu toe nodigden we sprekers uit om in het museum te vertellen over hun onderzoek, daarover met elkaar en het publiek te discussiëren en zo nu en dan te tonen dat je het collegiaal oneens kunt zijn. Het motto was daarbij steeds ‘geen weetjes maar wetenschap’: wetenschappers laten niet alleen de resultaten van hun onderzoek zien, maar vooral ook het proces en de methode – een formule die duidelijk in een behoefte voorziet bij een breed publiek.

Podcast met publiek

Maar we willen meer en beter: we willen het publiek nog meer inzage bieden in niet alleen de wetenschappelijke methode, maar ook het wetenschappelijk debat. En we willen beter bereikbaar zijn voor een publiek buiten de Randstad. Vandaar dat de organisatoren vanaf de komende editie, komend voorjaar, voor een nieuwe vorm kiezen: een podcast. Publiek kan en mag daar – net als voorgaande jaren – bij aanwezig zijn. Dat doen we door opnames te gaan maken van de gesprekken. De gesprekken worden opgenomen in het Rijksmuseum van Oudheden en publiek kan en mag daar uiteraard bij aanwezig zijn. Experts spreken over hun werk en discussiëren erover met een klein panel. Op deze manier hopen de organisatoren een groter en breder publiek te bereiken. Daarnaast zorgt het voor duurzame beschikbaarheid van de inhoud.

Oproep: onderwerpen voor discussies

Er zijn thema’s genoeg. In het verleden zijn nationalistisch en religieus misbruik van de Oudheid, het einde van de Aeneïs, de relatie tussen tekstueel en materieel bewijs, migratie, de Stoa en de publicatie van illegaal verworven oudheden aan de orde geweest. De organisatoren willen er echter voor waken dat hun eigen ideeën, beperkt als die zijn, de agenda gaan bepalen. Vandaar deze oproep: wie heeft een suggestie voor een onderwerp waarover een leuke discussie is te voeren?

We ontvangen suggesties graag per mail via , uiterlijk op vrijdag 28 oktober 2022.

Namens de organisatoren van Oog op de Oudheid:

Oog op de Oudheid oproep