Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Deelnemers brengen bijna drie ton bijeen

Tijdens het feestelijke Goed Geld Gala op dinsdag 12 februari 2019 in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum heeft het Rijksmuseum van Oudheden een cheque van €489.831 in ontvangst mogen nemen. Twee ton van dit bedrag krijgt het museum jaarlijks als begunstigde van de BankGiro Loterij, de overige €289.831 is in 2018 door de deelnemers van de BankGiro Loterij voor het museum bijeengebracht.

Recordopbrengst: € 79,4 miljoen

Dankzij haar deelnemers kan de BankGiro Loterij opnieuw een recordopbrengst schenken aan cultuur in Nederland: € 79,4 miljoen. Dit is het hoogste bedrag ooit, bijna 5 miljoen meer dan vorig jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam werd het bedrag onder 77 culturele organisaties verdeeld. Schenkingen van de BankGiro Loterij zijn bedoeld om cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor publiek. Dankzij de hogere opbrengst kon de BankGiro Loterij bovendien achttien culturele instellingen verrassen met een extra schenking voor een specifiek project of een eenmalige donatie.

Geoormerkt meespelen

Deelnemers aan de loterij kunnen aangeven voor welke organisatie ze meespelen. De helft van hun inleg komt daarmee ten goede van de geoormerkte instelling. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft in 2018 €289.831 gekregen via het geoormerkt meespelen.

Aankoop, vernieuwing van vaste tentoonstelling en restauratieprojecten

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 2010 begunstigde van de BankGiro Loterij en krijgt tot en met 2023 het bedrag van 200.000 jaarlijks uitgekeerd. Het museum gebruikt de bijdrage van de BankGiro Loterij voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van de vaste tentoonstellingen. Zo vernieuwde het museum met geld van een extra schenking in 2017 de publieksfaciliteiten in de Tempelzaal, en is voor de Egyptische tempel een bijzondere lichtshow gemaakt, die nu drie maal per dag te zien is. In 2018 werd de vernieuwing van de zalen van de vaste tentoonstelling Nederland in de Romeinse tijd gerealiseerd. Mede dankzij de bijdrages van de BankGiro Loterij kon het museum het afgelopen jaar een Cypriotisch beeldje van een jongeman uit de 5de eeuw v.Chr. aankopen, en zijn beelden uit de 19de-eeuwse gipsencollectie gerestaureerd.

BGL Goed Geld Gala 2019

Foto: Roy Beusker

Bezoek ons: