Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Met o.a. € 150.000 via het 'geoormerkt meespelen'

Tijdens het feestelijke Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij op dinsdag 20 februari 2018 in Singer Laren heeft het Rijksmuseum van Oudheden, als meerjarige begunstigde van de BankGiro Loterij, opnieuw een cheque van € 200.000 in ontvangst mogen nemen. Bovendien kreeg het museum een extra bedrag van ruim € 150.000 via het ‘geoormerkt meespelen’.

Recordopbrengst in 2017: € 74,8 miljoen

Dit jaar kon tijdens het Goed Geld Gala opnieuw een recordopbrengst onder 78 culturele organisaties worden verdeeld: € 74,8 miljoen. Ook vorig jaar viel er een recordopbrengst te noteren: € 66,9 miljoen. De miljoenen voor cultuur zijn bij elkaar gebracht door de deelnemers van de BankGiro Loterij. De opbrengst van de BankGiro Loterij is bedoeld om cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor publiek. Dankzij de hogere opbrengst kon de loterij vijftien culturele instellingen bovendien verrassen met een extra schenking voor een specifiek project of een eenmalige donatie. Zo krijgt Vereniging Rembrandt een extra schenking van 500.000 om een restauratiefonds te starten om kleinere musea te helpen hun restauraties te financieren.

Geoormerkt meespelen groeit spectaculair

Deelnemers aan de loterij kunnen aangeven voor welke organisatie ze meespelen. De helft van hun inleg komt daarmee ten goede van de geoormerkte instelling. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft in 2017 ruim € 150.000 gekregen via het geoormerkt meespelen.

Aankopen, restauratie en vernieuwing

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 2010 begunstigde van de BankGiro Loterij en krijgt tot en met 2018 het bedrag van 200.000 jaarlijks uitgekeerd. Het museum gebruikt de bijdrage van de BankGiro Loterij voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van de vaste tentoonstellingen. Zo werd tussen 2011 en 2017 de vernieuwing van de zalen met de vaste collectie Archeologie van Nederland, Nederlanders in het Nabije Oosten, Klassieke wereld en Egypte gerealiseerd. Dit jaar zijn de zalen met de Nederlandse collectie uit de Romeinse tijd aan de beurt. Mede dankzij de bijdrages van de BankGiro Loterij kon het museum de afgelopen jaren o.a. een portretbeeld uit Cyprus, een Egyptisch tempelbeeldje, en het zwaard van Ommerschans aankopen.

Goed Geld Gala 2018 BankGiro Loterij

Bezoek ons: