Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Animatiefilm Reizigers in de tijd te zien in Archeologie van Nederland

De animatiefilm (Trein)reizigers in de tijd laat in een aantal stappen de bewoningsgeschiedenis van de Provincie Zuid-Holland zien. Het begint in de middensteentijd, rond 5000 v.Chr., en eindigt bij de ontwikkeling van steden in de nieuwe tijd. De film draait sinds kort in het Rijksmuseum van Oudheden op de vaste tentoonstelling Archeologie uit je achtertuin. Eerder werd de film vertoond op enkele grote stations in Zuid-Holland: Den Haag CS, Rotterdam CS en Leiden CS.

Bescherming van historisch en archeologisch erfgoed

Voor het eerst wordt de geschiedenis van Zuid-Holland op deze manier voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk om het historisch en archeologisch erfgoed te beschermen, om het te kunnen delen met inwoners. Dat doet de provincie onder meer vanuit de Subsidieregeling publieksbereik archeologie.

Trailer van '(Trein)reizigers in de tijd'

(Trein)reizigers in de tijd is gemaakt naar idee van het bedrijf Archeo3D, in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden. Archeo3D is gespecialiseerd in 3D-reconstructies en animaties van archeologie en bouwhistorisch erfgoed. De Provincie Zuid-Holland heeft de film financieel ondersteund.

Bezoek ons: