Ares

Dit beeldje van 18 centimeter hoog is een gipsen afgietsel uit de negentiende eeuw. Ares draagt een helm en een borstkuras, en heft zijn linkerarm omhoog. Oorspronkelijk hield hij hierin een speer vast.

God van oorlog en geweld

Ares was de god van de oorlog en het geweld. Hij was een zoon van Zeus en Hera. Bijna altijd was hij op stap met Eris, zijn zus en godin van de tweedracht. Ares vond vechten heerlijk en probeerde op allerlei manieren een oorlog uit te lokken. In de Ilias van Homerus wordt hij omschreven als een moordlustige geweldenaar die vanwege zijn strijdlust en wreedheid gehaat wordt door alle goden.

Militaire attributen

De brute god had een enorme gestalte en een donderend stemgeluid. In snelheid overtrof hij alle andere goden. Hij is vaak te herkennen aan zijn militaire attributen: een helm, een lans, een schild en soms zelfs een complete wapenuitrusting.

Drie kinderen

Tegen de lieftalligheid van de godin Aphrodite, zijn minnares, was Ares niet opgewassen. Hij had samen met haar drie kinderen: de gruwelijke tweeling Deimos en Phobos (Angst en Vrees) en de ondeugende god Eros, die met zijn pijlen mensen in vuur en vlam zette voor een ander.

Uit Thracië

De Ares-cultus was afkomstig uit Thracië, een gebied van krijgshaftige strijders in noordoostelijk Griekenland, zuidelijk Bulgarije en Europees Turkije. In Griekenland heeft deze cultus nooit algemeen ingang gevonden. Ares was ook de enige Griekse godheid voor wie mensenoffers werden gebracht. In Athene lag wel een heuvel die aan hem was gewijd, de Areopagos. Daar kwam de volksvergadering bijeen als er over belangrijke zaken gestemd moest worden – en dat was zo’n beetje elke dag.

Mars bij de Romeinen

In de Romeinse mythologie wordt Ares vereenzelvigd met de god Mars. Deze godheid had een veel grotere betekenis dan Ares, omdat hij de vader was van Remus en Romulus, de stichters van Rome die als babytweeling in een bos waren achtergelaten en waren gezoogd door een wolvin.

1. De voorwerpen | Relevante voorwerpen