Apollo

Het beeld dat we hier zien, is een Romeinse kopie van een Grieks origineel. Het stelt de zonnegod Apollo voor, een Griekse god die ook door de Romeinen werd vereerd. Apollo was de zoon van Leto en oppergod Zeus en de tweelingbroer van Artemis, godin van de jacht (haar Romeinse naam was Diana).

Veelzijdige god

Apollo was een veelzijdige god, niet alleen van de zon en het licht, maar ook van de herders, met hun kuddes, de waarheid, het goede, het schone, de (dicht)kunst, de muziek, de cultuur, de profetie, medicijnen, de genezing en het recht. Hij zorgde voor orde en rust en hield de rechtspraak in de hand. Bovendien was hij een vaardige oorlogsgod die met zijn pijlen ver kon schieten. In zijn orakels openbaarde hij de wil van de goden. In het heilige Delphi en op tal van andere plaatsen verkondigde hij via orakels zijn voorspellingen aan de mensen.

Knappe verschijning

De zonnegod was een knappe verschijning: lang van gestalte, goed gebouwd en met een fraaie haardos. Hij had vele liefdesavontuurtjes met nimfen en sterfelijke vrouwen en onderhield ook relaties met mooie mannen. Op de eerste afbeelding is Apollo naakt weergegeven. Zijn linkerhand rust op de omphalos (navel), een verwijzing naar het orakel van Delphi, de plaats die door de oude Grieken als middelpunt (navel) van de wereld werd beschouwd. De omphalos ligt op een drievoet, eveneens een heilig voorwerp in Delphi. In zijn rechterhand houdt Apollo een lauwerkrans, gevlochten van laurierbladeren. Hij staat in de klassieke contraposthouding: zijn lichaam rust op het linkerbeen, terwijl het rechterbeen ontspannen naar achteren is geplaatst. Zijn lange lokken vallen van zijn iets naar links afgewende hoofd op de schouders. Het beeld staat op een rechthoekige plint die niet authentiek is. Een gedeelte onder aan de hals is gerestaureerd. Laat zestiende of begin zeventiende eeuw zijn de rechterarm, de krans, de linkerhand en -pols, de onderbenen en de drievoet aangevuld.

Jonge god

Op de andere afbeelding zien we een klein standbeeldje met de weergave van Apollo als jonge god. Ook hier is hij naakt, op de bandelier van zijn pijlkoker na, die van zijn rechterschouder schuin over de borst naar zijn linkerkant loopt. In zijn lange haar draagt hij een lauwerkrans. Het beeldje is in de hals gebroken geweest en later gerestaureerd. Van het lichaam ontbreken het linkerbeen, het rechterbeen tot aan de dij en beide armen tot aan de biceps. Ook zijn de haarlokken niet compleet en zijn de neus en een deel van de bovenlip aangevuld.

1. De voorwerpen | Relevante voorwerpen