Grieken

De klassieke beschaving van de oude Grieken (8ste-4de eeuw v.Chr.) kenmerkte zich door een culturele en politiek-militaire expansie die tot ver buiten de landsgrenzen reikte. Het leidde tot een rijkdom aan ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunst, bouwkunst, politiek, economie en landbouw. De invloed daarvan zou bepalend zijn voor grote delen van het Middellandse Zeegebied, Voor-Azië en voor ons.

1. De voorwerpen 2. Inleiding: de oude Grieken 3. Godsdienst 4. Economie 5. Uitvaartrituelen 6. Mythologie 7. Kunst

1. De voorwerpen

Achtendertig voorwerpen uit de collectie, met o.a. grafreliëfs, de beroemde zwart- en roodfigurige Griekse vazen, en beelden van mythische goden en helden als Heracles, Pan en Hekate.

Bekijk thema

2. Inleiding: de oude Grieken

De klassieke beschaving van de oude Grieken (8ste-4de eeuw v. Chr.) kenmerkte zich door een culturele en politiek-militaire expansie die tot ver buiten de landsgrenzen reikte. Het leidde tot een rijkdom aan ontwikkelingen op vele gebieden.

Bekijk thema

3. Godsdienst

De godsdienstbeleving van de oude Grieken reikte tot in het hiernamaals en ging vaak gepaard met agrarische festiviteiten. Voor de doden werd goed gezorgd, zodat zij rustig konden voortbestaan in het schimmenrijk van de god Hades.

Bekijk thema

4. Economie

Rond de 9de en 8ste eeuw v.Chr. beleefde het Griekse vasteland een economische opleving en een sterke bevolkingsgroei als gevolg van een uitdijende, kleinschalige landbouw. De oude Grieken hielden zich ook intensief bezig met handel en nijverheid.

Bekijk thema

5. Uitvaartrituelen

De dood had voor de oude Grieken een speciale betekenis. De onstoffelijke ziel van een overledene moest een goede rustplaats krijgen om te voorkomen dat deze eeuwig zou blijven ronddolen in de wereld van de levenden.

Bekijk thema

6. Mythologie

De mythologie van de oude Grieken is – ook voor de moderne mens – een waardevol instrument gebleken om uitdrukking te geven aan gedachten en gevoelens. Denk aan toneelstukken en literatuur. Waar komen al die mythen vandaan?

Bekijk thema

7. Kunst

Omstreeks de 9de eeuw v. Chr. vertoonden de Griekse kunsten en architectuur nog de stijfheid en statische poses van de Egyptische cultuur. Maar twee eeuwen later voltrok zich een revolutie in de Griekse kunst, vol snelheid en beweging.

Bekijk thema