Wijnkan Micali

De Etrusken importeerden aanvankelijk veel aardewerk uit Corinthe en daarna uit Athene. Gaandeweg begonnen ze het Griekse aardewerk te imiteren. De hier afgebeelde wijnkan (olpè) is daar een voorbeeld van. Het voorwerp is beschilderd door een artiest (de ‘Micali-schilder’) die tussen 530 en 500 v. Chr. actief was in de stad Vulci.

Gewapende mannen

Het Rijksmuseum van Oudheden beschikt over één exemplaar van zijn hand: de hier afgebeelde wijnkan met ronde mond (ca. 520-500 v. Chr.). De decoratie aan de voorkant laat een optocht zien van drie gewapende mannen die naar links lopen. De voorste en achterste krijger dragen een volledige wapenuitrusting, met ronde schilden, helmen met kam, scheenplaten en lansen. De middelste man is naakt. Hij draagt een lans, een pijlkoker en op zijn hoofd een hoed met een puntig uitsteeksel (apex). Met zijn hand maakt hij een gebaar, mogelijk ter begeleiding van gezang of een toespraak.

Hoogwaardigheidsbekleders

De apex gold in Etrurië (en later ook in Rome) als rangaanduiding voor priesters of andere hoogwaardigheidsbekleders. Bij Murlo in de buurt van Siena is een groot vierkant gebouw opgegraven waarvan op het dak ten minste twaalf levensgrote zittende terracotta-figuren werden aangetroffen. De helft had als hoofddeksel een helm, de andere helft een hoed met een apex. Op de afgebeelde wijnkan zien we deze combinatie van krijgers en priesters terug. De betekenis ervan is niet helemaal duidelijk. Mogelijk hebben we hier te maken met een ritueel voor of na de strijd, of met een scène tijdens de lijkspelen van een overleden krijger.

1. De voorwerpen | Relevante voorwerpen