Luxe aardewerk

Luxe-aardewerk uit de Griekse havenstad Corinthe werd in Etrurië graag geïmiteerd. We noemen het dan Etrusco-Corinthisch aardewerk. Het Corinthische aardewerk was populair in de 7de eeuw v. Chr. Kenmerkend voor dit product is de bleke, gele klei, de versiering met fabeldieren en de indeling van de decoratie in friezen (sierbanden). De keramiek werd verlevendigd met kleuren (polychromie).

Fabeldieren

De Etruskische imitaties zijn beïnvloed door de sterk oriëntaliserende Laat-Corinthische stijl (ca. 625-550 v. Chr.). Vaak doet de versiering van deze potten denken aan geweven stoffen en is ze er waarschijnlijk ook door geïnspireerd. In de friezen lopen de meest fantastische fabeldieren achter elkaar aan: sfinxen, griffioenen, vogels met vrouwenkoppen (sirenen), maar ook leeuwen, panters en everzwijnen. De productie van Etruskische imitaties van de Corinthische keramiek begon omstreeks 630 v. Chr. Niet uitgesloten is dat Corinthische vaasschilders zich in Etrurië hebben gevestigd en daarmee de eerste impuls hebben gegeven aan het Etruskische fabricaat.

Corinthe

De contacten tussen Etrurië en Corinthe waren oud en zijn volgens een Romeinse geschiedschrijving terug te voeren op een Corinthische edelman die in 657 v. Chr. na politieke moeilijkheden naar Etrurië vluchtte, met in zijn gevolg drie handwerklieden die de terracotta-techniek bij de Etrusken zouden hebben geïntroduceerd. De steden Veii, Vulci en Caere waren de belangrijkste productiecentra van de keramiek in Griekse stijl.

Drinkgerei

De Etrusco-Corinthische keramiek kent een grote verscheidenheid aan drinkgerei dat in grote hoeveelheden werd geproduceerd. Veel voorkomend zijn de olpai (wijnkruiken met ronde mond), oinochoai (idem met klaverbladmond), aryballoi (olieflesjes, soms in de vorm van dieren, zie afbeelding) en alabastra (idem voor dames). Het aardewerk laat zich goed onderscheiden van zijn Corinthische voorbeelden: de klei is grover en heeft een andere tint. De uitvoering is slordig en de gebruikte kleuren zijn bleker. De dieren in de friezen zijn langgerekt en gestileerd, maar expressief.

Wijnkan

Een goed voorbeeld van deze keramiek is de hier afgebeelde grote Etrusco-Corinthische olpè (tweede afbeelding), een wijnkan met ronde mond. Naast het handvat zien we twee ronde schijven, die zijn nagemaakt van metalen voorbeelden (waar ze dienden als houders voor een deksel). Het vaaslichaam is ingedeeld in vier friezen met een bonte optocht van dieren. De ruimte tussen de dieren is opgevuld met rozetten. Rond de voet van de olpè loopt een stralenkrans, eveneens een element uit het oosten, dat door de Grieken is overgenomen en een vast onderdeel is gebleven van de vaasschilderkunst.

1. De voorwerpen | Relevante voorwerpen