Etrusken

Vreemde eend in de bijt

De Etrusken werden door de Grieken Tyrrhènoi genoemd. De Romeinen noemden hen Tusci of Etrusci. Zelf noemden ze zich Rasenna of Rasna. Uit deze namen blijkt al hoe verschillend er in de oudheid tegen de Etrusken werd aangekeken. Hun taal week af van alle andere talen in het Middellandse Zeegebied. Hun geloof in voortekenen en een kosmische samenhang in de wereld maakte hen tot het ‘meest bijgelovige volk ter wereld’.

Machtige staat vóór de Romeinen

De zeden en gewoonten van de Etrusken waren voor anderen moeilijk te begrijpen. Dit alles leidde tot theorieën over hun herkomst. Waren ze vanuit Klein-Azië naar Italië gekomen? Of vormden ze in Italië een autochtone groep, nazaten van een veel oudere bevolking? Tot en met de 6de eeuw v.Chr. vormden ze een machtige staat in Italië, met belangrijke handelscontacten en een bondgenootschap van twaalf steden, die zich aaneensloten in tijden van oorlog. Uiteindelijk gingen hun taal en cultuur verloren door de expansie van Rome.

De dodensteden van Etrurië

De cultuur van de Etrusken werd herontdekt toen in de vijftiende eeuw in Toscane grafkelders werden opgegraven met bijzondere vondsten. In de tombes vond men inscripties in een vreemde taal. Al snel legden geleerden het verband met de Tyrrhènoi en Etrusci, die bekend waren uit de geschiedwerken van Griekse en Romeinse schrijvers. Deze Etruskische cultuur, ouder dan die van Rome, maakte de toenmalige inwoners van Toscane trots op hun verleden. De belangstelling leidde tot een ware etruscomanie. In veel steden werden Etruskische verzamelingen aangelegd. De meeste askisten uit de verzameling van het Rijksmuseum van Oudheden stammen uit een dergelijke privé-verzameling uit Volterra.

Etrusken | Voorwerpen

Tik of klik op de voorwerpen voor meer informatie.