Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Museumdocent in de klas

In deze uitdagende museumles maken leerlingen kennis met kritisch onderzoek naar teksten en objecten. Aan de hand van enkele citaten (in vertaling) uit boek 2 van Herodotos’ Historiën doen ze onderzoek naar de geloofwaardigheid van de beweringen: spreekt Herodotos de waarheid over het oude Egypte?

Herodotos

Na een korte introductiefilm doen de leerlingen in groepjes onderzoek en bereiden ze een korte presentatie voor. Elk groepje presenteert een eigen thema. Hierin dienen de leerlingen een stelling te poneren met betrekking tot Herodotos: verkondigde hij mythes of gaf hij een accurate representatie van de werkelijkheid van het oude Egypte? Leerlingen presenteren hun stellingen aan elkaar en maken daarbij gebruik van replica’s, afbeeldingen en diverse aanvullende bronnen. Na iedere presentatie is er ruimte voor discussie onder leiding van een ervaren museumdocent.

Doelgroep

Bovenbouw vwo/gymnasium

Werkvorm

Kernbegrippen voor deze les zijn (bronnen)onderzoek, samenwerken, presenteren en debat.

Doel

Ontdekken hoe archeologen, historici en classici tekst en object proberen te koppelen of juist te scheiden. De begrippen interpreteren, actualiseren, kritisch denken, samenwerken en contextualiseren staan centraal.

Lesopbouw

Introductie met filmpje – (bronnen)onderzoek in groepjes – presenteren onderzoeksresultaten

Voorkennis

Optioneel: leerlingen een algemene introductie op Herodotos en boek 2 van Historiën geven.

Bezoek ons: