Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Grafschrift van Harmonia Rufina

Klassieke oudheid

"Aan de vergoddelijkte schimmen gewijd. Het was niet voldoende dat de ouders, door één smart ongelukkig, in leven bleven, aangezien zij te voren al een dochter verloren hadden: zie, nu is ook een andere begraven, één (en dezelfde) smart (veroorzakend), nl. dat zij beiden, vlak voor het huwelijk ongelukkigerwijze gestorven zijn. Maar welk een smart hebt gij, Harmonia Rufina, ons nagelaten, dat gij (maar) 13 jaren, 6 maanden en 26 dagen met ons samengeleefd hebt! Ook wij, uw ouders, hopen ons naar u toe te spoeden. Ik, uw vader Harmonius Ianuarius, met uw moeder, Clodia Trophime, die u gebaard heeft, leeft en treurtr (sic). En wij hebben voorzeker geen bezwaar om van dit moeilijk te dragen leven bevrijd te zijn."

Details

Afmetingen: 33,5 x 44 cm
Materiaal: steen ; marmer (wit)
Periode: 400-100 v.Chr.
Vindplaats: Italië
Verwerving: legaat 1818 januari
Inventarisnummer: Pb 50

Relevante topstukken

Alle topstukken

Bezoek ons:

Logo Facebook Logo Twitter Logo Instagram Logo Pinterest