Papyruskoker van Tentamon

Egypte en Nubië

Een papyruskoker als deze werd over het algemeen in het graf van een overledene geplaatst en bevatte een funeraire tekst. Dit kon bijvoorbeeld een deel van het beroemde Dodenboek zijn, dat bestond uit spreuken om de overledene te helpen bij het leven in het hiernamaals. Dergelijke funeraire papyri werden regelmatig direct in de grafkist geplaatst, maar een voorwerp als dit hielp bij het bewaren van de tekst en toont daarnaast hoe veel waarde men hechtte aan deze funeraire teksten. Deze papyruskoker heeft de vorm van Osiris, de belangrijkste god van het hiernamaals, die te herkennen is aan zijn kromstaf en zweep, groene huidskleur en gemummificeerde lichaam. Op de koker staat een offertekst die gericht is aan Osiris. Men wilde met deze koker dus vermoedelijk bereiken dat niet alleen de tekst aan de binnenkant, maar ook de god Osiris zou bijdragen aan een voorspoedig leven in het hiernamaals.

Details

Afmetingen: 59 x 14,5 x 34 cm
Materiaal: organisch ; hout
Periode: Derde Tussenperiode 1070-723 v.Chr.
Vindplaats: Egypte, Thebe
Verwerving: aankoop 1829 januari
Inventarisnummer: AH 11

Relevante topstukken

Alle topstukken