Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Perzisch herbarium

Middeleeuwse encyclopedieën bevatten een herbarium, een deel over planten dat was gebaseerd op zowel Latijnse als Arabische boeken. Hierin kwamen naam, betekenis en gebruik van planten aan bod, met vaak schematische afbeeldingen. Dit Perzische herbarium heet Kitāb ʿaǧāʾib al-maḵlūqāt.

Collectie: Universiteitsbibliotheek, Leiden

Details

Periode: 13de - 14de eeuw

Relevante tijdelijke topstukken

Alle topstukken