Nero-Domitianus

De meeste overgebleven portretten van Domitianus zijn omgewerkte portretten van Nero, zoals dit voorbeeld uit de collectie van het Glyptothek in München. Het bewerken van andere gezichten maakte het voor de beeldhouwers lastig om gelijkende portretten te maken, waardoor het moeilijk is dateringen en portrettypen van Domitianus vast te stellen.

Met de overname van oudere portretten konden de Flaviërs zich legitimeren als nieuwe machthebbers. Ze namen de plaats in van de laatste en meest problematische vertegenwoordiger: Nero. Ze wisten toen nog niet dat deze vergelijking uiteindelijk nadelig zou zijn voor Domitianus. De christelijke schrijver Tertullianus noemde Domitianus later een ‘tweederangs Nero’.

Collectie: München, Glyptothek

Details

Afmetingen: hoogte 52 centimeter
Materiaal: marmer
Periode: ca. 65 na Chr. (omgewerkt 69-75 na Chr.)
Vindplaats: Italië

Relevante tijdelijke topstukken

Alle topstukken