Uitsluitend voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) beheert menselijke resten uit alle verzamelgebieden. In enkele zalen worden deze getoond. De meeste menselijke resten in de collectie worden in het depot bewaard. Ze zijn enkel voor wetenschappelijke doeleinden beschikbaar, omdat de overblijfselen informatie bevatten over sociale en funeraire aspecten, herkomst, ziekte, gezondheid en voeding. Het museum beseft dat het gaat om resten van individuen uit het verleden die ook betekenis hebben voor hedendaagse gemeenschappen en dat dit zorgvuldig beheer vraagt.

Waarom toont het Rijksmuseum van Oudheden menselijke resten?

Het Rijksmuseum van Oudheden vindt het belangrijk om historische verhalen te vertellen, niet alleen over het leven, maar ook over de dood en de omgang met het dode lichaam. Soms vraagt het museum middels een presentatie of activiteit aandacht voor de ethische kanten van het verzamelen. Het beheren en tonen van menselijke resten en de problematiek van de herkomstgeschiedenis hoort daarbij.

Hoe toont het Rijksmuseum van Oudheden menselijke resten?

Het Rijksmuseum van Oudheden volgt de Ethische Code voor Musea, waarin is afgesproken dat er professionele maatstaven in acht genomen worden bij het tentoonstellen van menselijke resten. Er dient behoedzaam gehandeld te worden met respect voor de menselijke waardigheid. Het museum beseft dat hierover verschillend gedacht wordt. Menselijke resten worden alleen getoond wanneer dat relevante wetenschappelijke of educatieve informatie biedt. Sensatie wordt te allen tijde vermeden.

  • Het museum begrijpt dat niet iedereen zich in deze keuzes kan vinden. Mocht u over dit onderwerp vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot .

Wat is de herkomst van menselijke resten in het Rijksmuseum van Oudheden?

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert crematiemateriaal, (delen van) menselijke skeletten en gebalsemde lichamen. Al deze overblijfselen dateren van vóór 1700. Van vrijwel alle menselijke resten is duidelijk uit welk herkomstland ze afkomstig zijn en hoe ze in het RMO terecht zijn gekomen.

In het verleden zijn menselijke resten niet altijd verzameld met een wetenschappelijk of educatief oogmerk, of binnen wetenschappelijke kaders die tegenwoordig worden onderschreven. Het Rijksmuseum van Oudheden distantieert zich nadrukkelijk van raciale, racistische en koloniale denkbeelden. Het museum ziet het als een plicht om herkomstonderzoek te blijven doen, ook naar menselijke resten. Als er twijfel bestaat over de herkomstgeschiedenis, zal het museum deze resten niet exposeren. Dit is conform een uitspraak door de Ethische Codecommissie uit 2007. Samen met het herkomstland of herkomstgebied zal het RMO vervolgens kijken of de menselijke resten in het museum blijven, herbegraven worden of gerestitueerd worden.

Hoe gaat het Rijksmuseum van Oudheden om met beeldmateriaal van menselijke resten?

Het Rijksmuseum van Oudheden is in de eigen online en geprinte media terughoudend met het tonen van menselijke resten. Binnen een wetenschappelijke of educatieve context kan het voorkomen dat foto’s van menselijke resten of delen hiervan worden gebruikt. Wanneer iemand beeldmateriaal van menselijke resten aanvraagt, zal het museum vergelijkbare afwegingen maken voordat besloten wordt om een aanvraag al dan niet te honoreren.