Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

beeld ; fragment ; Venus

Receptie Oudheid
Beeld van een liggende Venus of nimf van geelachtige kalksteen op 1/2 levensgrootte, doch wier hoofd, armen en benen geheel of ten dele ontbreken. Zij is naakt tot op het midden waar de vouwen van het nedergedaalde sluiergewaad gezien worden, terwijl de haren achterwaarts over de schouders vallen, tot omstreeks op de helft van de rug en een van de lokken ook de linkerboezem bedekt. Zij heeft zich oorspronkelijk op de rechterarm gestut en de rechterhand volgens verzekering van de vinder onder het hoofd gehouden. De houding is bevallig en de bewerking vrij goed. Daar het beeldje van onderen plat is, zal men het er voor houden moeten dat het op een voetstuk, mogelijk wel in de gevel van enig gebouwtje gestaan heeft. Verlijming.

Details

Inventarisnummer: LE
Afdeling: Receptie Oudheid
Objectnaam: beeld ; fragment ; Venus
Materiaal: steen ; kalksteen
Afmetingen: 40 x 36 x 25 cm ; gew. 21 kg
Periode: renaissance 1550-1650
Vindplaats: Nederland, Drenthe, Westerveld, Leggeloo

Literatuur

Drentsche Courant, 28 mei 1847, p. 3 ; L.J.F. Janssen, Drentsche oudheden, Utrecht 1848, p. 88-90 ; W. Pleyte, Nederlandsche oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote, Leiden 1877-1902, Drenthe, p. 84-85, Pl. LXXVIII, 2 ; Verslag Drents Museum 1933, p. 25 nr. 71 ; J.H. Holwerda, Oudheidkundige kaart, p. 42 ; A.E. van Giffen, N. Drentsche Volksalmanak, 53 (1935), p. 118-120, afb. II ; A.E. Byvanck, Mnemosyne, 3e S. V (1937), p. 80 ; A.E. Byvanck, Nederland in de Romeinse tijd, p.

Bezoek ons: