Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

helm

Nederland Romeinse tijd
Bronzen helm van een Romeinse legioensoldaat. Robinson Type Coolus E. Op de nekplaat staat zijn naam. De wangkleppen, draagring op de nekplaat en de voorhoofdsbeugel ontbreken. Inscriptie op de nekplaat: VI * HIR * |^IRON * PI. Klumbach interpreteert dit als : "De Zesriemer Hir(undo) (=Zwaluw)("ankerteken") van F?P?G?iron, vrijgelatene van Publius. Op de achterzijde soldeersporen van 2 verdwenen onderdelen voor het zekeren van de helmbos of helmboshouder.

Details

Inventarisnummer: g 1949/5.1
Afdeling: Nederland Romeinse tijd
Objectnaam: helm
Materiaal: metaal ; brons
Afmetingen: 19,3 x 23,3 cm
Periode: romeins 1-50 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Noord-Holland, Texel, Texel, strand

Literatuur

H. Klumbach 1974, Römische Helme aus Niedergermanien, 34-35. H.R. Robinson 1975, The armour of imperial Rome, 27, 34-35. J.H.F. Bloemers e.a. 1981, Verleden land: archeologische opgravingen in Nederland, 81.

Bezoek ons: