Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

2017 | aankoop collectie Nederland prehistorie

Bij veilinghuis Christie’s in Londen heeft het Rijksmuseum van Oudheden op 5 juli 2017 een van de iconen van de Nederlandse archeologie gekocht: het 3500 jaar oude ‘zwaard van Ommerschans’. Het is een van de zeldzaamste en meest bijzondere objecten uit de Nederlandse én Europese prehistorie. Het zwaard kostte € 550.000. De aankoop werd mogelijk gemaakt door ruimhartige bijdrages van Vereniging Rembrandt en haar Nationaal Fonds Kunstbezit, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij en vriendenvereniging RoMeO.

Zwaard van Ommerschans

Na negentig jaar terug in Nederland

Voor het eerst sinds de vondst van het zwaard op een landgoed in Overijssel (eind negentiende eeuw) werd het te koop aangeboden. In de tussentijd verhuisde het voorwerp met de eigenaren naar Duitsland. Al vanaf 1927 deed het museum vergeefse pogingen om het zwaard aan te kopen. Na bijna negentig jaar is het nu weer terug in Nederland.

Zeldzame reuzenzwaarden

Het bronzen zwaard van Ommerschans is 68 centimeter lang. Het maakt deel uit van een groep van zes zeldzame ‘reuzenzwaarden’ uit de bronstijd (2000-800 voor Chr.). De wapens zijn niet geschikt om mee te vechten: daarvoor zijn ze te groot en te zwaar. Bovendien zijn ze niet geslepen. Het gaat om geïdealiseerde, ceremoniële zwaarden, die wellicht zelfs als religieus voorwerp dienden. Ze moesten indruk maken door hun esthetische schoonheid en enorme formaat. Waarschijnlijk zijn de zwaarden door een en dezelfde meester-bronsgieter gemaakt. Ze zijn vrijwel identiek en raakten al in de prehistorie verspreid over Engeland, Frankrijk en Nederland. Ze behoren tot de topstukken in de collecties van diverse musea, waaronder het British Museum.

Bezoek ons: